УПРАВИТЕЛ: Веселка Дишева

                            СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                            гр.София, ул. "Сердика" No5

                            ЕИК: 000656403

                            ТЕЛЕФОН/ФАКС: 02/9238288; 02/9805852

                            ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Петя Цурева

Възложител: "Географска информационна система - София" ЕООД
Име: Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична и извънболнична медицинска помощ”
Описание: Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична и извънболнична медицинска помощ”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000100012014-11-11 13:13:21ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2014-11-11 13:18:32
000012014000100022014-11-11 13:14:01ДРУГОПроект на договорПроект на договор2014-11-11 13:18:32
000012014000100032014-11-24 14:28:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка по реда на глава 8 а от ЗОП чрез публична покана за "Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична и извънболнична медицинска помощ” 2014-11-24 14:29:14
000012014000100062014-12-08 14:10:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор
000012014000100072014-12-08 14:10:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор
000012014000100082014-12-08 14:10:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхФактура