1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Изработване на проект за Общ устройствен план(ОУПО) на община Белене, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост(ОС) на плана
Описание: Изработване на проект за Общ устройствен план(ОУПО) на община Белене, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост(ОС) на плана
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 110600.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020016100012020-06-12 11:14:45решение за откриване на процедура с ниска стойностРешение №552/12.06.2020г. за откриване на процедурата2020-06-12 11:14:50
000012020016100022020-06-12 11:14:45обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление за поръчка2020-06-12 11:14:51
000012020016400032020-06-12 11:18:24документация за участие в процедуритеДокументацията с указания за участие2020-06-12 11:18:30
000012020016400042020-06-12 11:19:31документация за участие в процедуритеПриложение №1 - Техническа спецификация с приложения2020-06-12 11:19:37
000012020016400052020-06-12 14:25:28ДРУГО – без документhttps://belene.bg/wp-content/uploads/2020/06/T.zadanie-OUPO-Belene.zipлинк за изтегляне на Техническо задание с приложения към него:2020-06-12 14:25:50
000012020016400062020-06-12 14:28:03документация за участие в процедуритеПриложение №2-проект на договор2020-06-12 14:28:06
000012020016400072020-06-12 14:28:03документация за участие в процедуритеПриложение №3 - Методика за оценка на офертите2020-06-12 14:28:10
000012020016400082020-06-12 14:45:36ДРУГООбразци при сключване на договорОбразци и приложения за сключване на договора(само за определения за Изпълнител)2020-06-12 14:45:51
000012020016400092020-06-12 14:47:43документация за участие в процедуритеОбразци на уърд и ЕЕДОП за подготовка и представяне на оферта2020-06-12 14:47:47
000012020016400102020-06-12 18:47:52ДРУГОРазписка за електронно вписани документи в АОПРазписка за електронно вписани документи в АОП2020-06-12 18:47:56
000012020016400112020-06-12 23:38:51ДРУГО – без документЛинк към Решение № 27 по Протокол №3/19.04.2018г. на Общински съвет – Беленеhttp://belene.bg/wp-content/uploads/2018/04/RESHENIE-027.pdf2020-06-12 23:39:07
000012020016400122020-06-26 17:22:10разясненията по документациите за участиеРазяснение №1/26.06.2020 г.2020-06-26 17:22:14
000012020016400132020-07-02 16:08:17ДРУГОСъобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите по чл.53 от ППЗОПСъобщение за промяна на първоначално определените датата и часа за отваряне на получените оферти2020-07-02 16:08:21
000012020016400142020-07-28 16:55:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1/23.07.2020 г. от работата на Комисията2020-07-28 16:55:29
000012020016400152020-08-18 16:57:22ДРУГОИнформация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения от офертите.2020-08-18 16:57:27
000012020016400162020-10-06 15:40:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №937/05.10.2020г. за класиране и определяне на изпълнител.2020-10-06 15:40:49
000012020016400172020-10-06 16:13:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.60а от ППЗОП от работата на комисията, утвърден от Възложителя на 28.09.2020 г.2020-10-06 16:14:03
000012020016400182020-10-06 16:20:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 от работата на комисията/23.07.2020г.2020-10-06 16:20:36
000012020016400192020-10-06 16:20:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 от работата на комисията/18.08.2020г.2020-10-06 16:20:40
000012020016400202020-10-06 16:28:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 от работата на комисията/25.08.2020г.2020-10-06 16:28:42
000012020016400212020-11-24 11:48:17договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №32 от 16.11.2020г. с ДЗЗД "Планпроект Белене"2020-11-24 11:48:17
000012020016400222020-11-24 11:51:14ДРУГО – без документhttp://belene.bg/wp-content/uploads/2018/04/RESHENIE-027.pdfЛинк към Решение № 27 по Протокол №3/19.04.2018г. на Общински съвет – Белене (Приложение №7 към Договора)2020-11-24 17:26:13
000012020016400232020-11-24 11:52:43ДРУГО – без документhttps://belene.bg/wp-content/uploads/2020/06/T.zadanie-OUPO-Belene.zipТехническо задание за изработване на ОУПО-Белене (Приложение №5 към договора) - като линка2020-11-24 17:26:16
000012020016400242020-11-24 17:25:34ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление по чл.185, ал.1, т.1 от ЗОП за сключен договор2020-11-24 17:25:38
000012023016400252023-06-08 10:23:10ДРУГООбявление за приключване на договорИнформация за приключване изпълнението на договора по чл.185, т.3 от ЗОП2023-06-08 10:23:15