Омбудсман на Република България

Възложител: Омбудсман на Република България
Име: Публична покана по реда на Глава Осма "а" от ЗОП
Описание: Хотелско настаняване, осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътсващи услуги за нуждите на институцията на омбудсмана на Република България. Изпълнението на обществената поръчка има за цел да избере изпълнител, който да предоставя услуги, свързани с пътувания от България към чужбина, в т. ч.: хотелски резервации, настаняване в хотели, трансфер и осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на служители от институцията на омбудсмана на Република България и придружаващите ги лица, както и предоставяне на услуги, свързани с пътувания на експерти от Норвегия и/или от Европейския съюз към България и придружаващите ги лица в т. ч.: хотелски резервации, настаняването им в хотели в България, трансфер и осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000500012016-02-16 16:31:49Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхпублична покана по чл. 101б2016-03-28 14:20:38
000012016000500022016-02-16 16:34:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата по ЗОП2016-03-28 14:20:39
000012016000500032016-02-16 16:36:03ДРУГОобразци към документацияобразци към документация2016-03-28 14:20:39
000012016000500052016-03-28 14:25:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за резултатите от оценяването на офертите на участниците и класирането им по обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Хотелско настаняване, осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на институцията на омбудсмана на Република България"2016-03-28 14:25:32
000012016000500072016-03-28 14:28:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор - ДЮЛ-09/28.03.2016г. 2016-03-28 14:28:46