Омбудсман на Република България

Възложител: Омбудсман на Република България
Име: Процедура за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на печатни рекламно-информационни материали“ Поръчката е част от осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни, информация и комуникация по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана
Описание: „Изработване и доставка на печатни рекламно-информационни материали“ Поръчката е част от осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни, информация и комуникация по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 9440.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001000022019-12-05 12:56:03ДРУГОЦеново предложениеЦеново предложение2019-12-05 12:56:03
000012019001000032019-12-05 12:52:52ДРУГОДекларация обр.7Декларация обр.72019-12-05 12:52:52
000012019001000042019-12-05 12:53:06ДРУГОДекларация обр.2Декларация обр.22019-12-05 12:53:06
000012019001000052019-12-05 12:53:15ДРУГОДекларация обр.4Декларация обр.42019-12-05 12:53:15
000012019001000062019-12-05 12:53:24ДРУГОДекларация обр.5Декларация обр.52019-12-05 12:53:24
000012019001000072019-12-05 12:53:34ДРУГОДекларация обр.6Декларация обр.62019-12-05 12:53:34
000012019001000082019-12-05 12:53:41ДРУГОДекларация обр.10Декларация обр.102019-12-05 12:53:41
000012019001000102019-12-05 12:54:27ДРУГОДокументация рекламниДокументация рекламни2019-12-05 12:54:27
000012019001000112019-12-05 12:54:39ДРУГОТехническо предложение Техническо предложение 2019-12-05 12:54:39
000012019001000132019-12-05 12:55:41ДРУГОУказанияУказания2019-12-05 12:55:41
000012019001000142019-12-05 12:50:48ДРУГООбява всички странициОбява всички страници2019-12-05 12:50:54
000012019001000152019-12-05 12:58:22ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-12-05 12:58:28
000012019001000162019-12-05 13:11:45ДРУГОДекларация обр.3Декларация обр.32019-12-05 13:11:50
000012019001000172019-12-05 13:11:45ДРУГОЗаявление за участиеЗаявление за участие2019-12-05 13:11:56