Омбудсман на Република България

Възложител: Омбудсман на Република България
Име: Обществена поръка по процедура за възлагане чрез събиране на оферт с обява с предмет: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“; Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери “
Описание: ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-001 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“; Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на различни по размер онлайн банери “.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 21600.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020001100012020-01-15 16:48:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-01-15 16:51:03
000012020001100022020-01-15 16:48:34ДРУГОДокументацияДокументация2020-01-15 16:51:04
000012020001100032020-01-15 16:48:34ДРУГОДокументация заинтересовани страниДокументация заинтересовани страни2020-01-15 16:51:04
000012020001100042020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 1 - ЗаявлениеОбразец 1 - Заявление2020-01-15 16:51:05
000012020001100052020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 2 РекламниОбразец 2 Рекламни2020-01-15 16:51:05
000012020001100062020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 3 РекламниОбразец 3 Рекламни2020-01-15 16:51:06
000012020001100072020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 4 РекламниОбразец 4 Рекламни2020-01-15 16:51:06
000012020001100082020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 5 Рекламни чл.66, ал.1 ЗОПОбразец 5 Рекламни чл.66, ал.1 ЗОП2020-01-15 16:51:07
000012020001100092020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 6Образец 62020-01-15 16:51:07
000012020001100102020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 7 Списък услугиОбразец 7 Списък услуги2020-01-15 16:51:07
000012020001100112020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 8 ЕкспертиОбразец 8 Експерти2020-01-15 16:51:08
000012020001100122020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 9 Техническо предложениеОбразец 9 Техническо предложение2020-01-15 16:51:08
000012020001100132020-01-15 16:48:34ДРУГООбразец 9а ТехническоОбразец 9а Техническо2020-01-15 16:51:09
000012020001100142020-01-15 16:48:34ДРУГОЦеново предложениеЦеново предложение2020-01-15 16:51:09
000012020001100152020-01-15 16:48:34ДРУГОДекларация 101, ал11 ЗОПДекларация 101, ал11 ЗОП2020-01-15 16:51:09
000012020001100162020-01-15 16:48:34ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2020-01-15 16:51:10
000012020001100172020-01-15 16:48:34ДРУГОПроект договор ОП1Проект договор ОП12020-01-15 16:51:10
000012020001100182020-01-15 16:48:34ДРУГОПроект договор ОП2Проект договор ОП22020-01-15 16:51:11