РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Име: Доставка на гориво за служебните автомобили на РДГ- Велико Търново
Описание: Доставка на гориво за служебните автомобили на РДГ- Велико Търново чрез периодични доставки на бензиностанциите на изпълнителя за период от 12 месеца.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000100012015-03-17 10:04:43документВъзлагането на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, е предпочетена поради обстоятелството, че стоките - предмет на процедурата са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (Приложение към чл.38, ал.1). Доставката на стоки чрез стоковата борса предоставя възможност за закупуване на гориво с фиксиран произход и на пазарни цени.2015-03-17 10:07:25
000012015000100022015-04-07 14:50:03ДРУГОИнформация за сключен договор с номер 6603192015-04-07 14:52:06
000012015000100032015-04-07 14:51:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоставка на горива за служебните автомобили на РДГ- Велико Търново чрез периодични доставки на бензиностанции на изпълнителя за период 12 месеца.2015-04-07 14:52:09
000012015000100042015-05-11 09:12:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-05-11 09:12:53
000012015000100052015-07-14 14:09:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-07-14 14:09:17
000012015000100062015-08-17 11:34:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-08-17 11:34:53
000012015000100072015-09-17 13:19:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-09-17 13:19:14
000012015000100082015-10-21 14:32:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2015-10-21 14:32:08
000012015000100092015-11-25 15:47:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-11-25 15:48:04
000012015000100102015-12-29 09:40:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-12-29 09:41:12
000012015000100112016-01-28 09:58:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2016-01-28 09:58:51
000012015000100122016-03-16 08:54:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2016-03-16 08:54:25
000012015000100132016-03-21 09:48:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане2016-03-21 09:48:25
000012015000100142016-04-18 13:04:22ДРУГОинформация за извършено плащанеинформация за извършено плащане2016-04-18 13:04:41
000012015000100152016-04-21 14:09:47ДРУГОинформация за извършено плащанеинформация за извършено плащане2016-04-21 14:10:06
000012015000100162016-04-27 14:20:32ДРУГОинформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаинформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2016-04-27 14:23:33
000012015000100172016-04-27 14:23:21ДРУГОинформация за датата и основанието за приключване на договоринформация за датата и основанието за приключване на договор2016-04-27 14:23:37