СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015001590469711-2015„Разработване и внедряване на интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда, която да съответства изискванията на съвременните международни стандарти БДС ISO 9001:2008, БДС ISO 14 001:2004 и BS OHSAS 18001:2007” в изпълнение на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79400000 2015-10-20 19:20:54 2015-10-21 16:11:1332765.36
000012015001490425142-СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС АГЕНЦИЯ1. “Организиране на 4 еднодневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в гр. Варна и региона с включен наем на транспорт и входни такси” и 2. “Организиране на 4 двудневни екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции в страната” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 63511000 2015-06-04 18:16:122015-06-15 16:30:002015-06-04 18:21:088400.00
000012015001390422761-СДРУЖЕНИЕ БИЗНЕС АГЕНЦИЯПредмет на поръчката: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ В НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ ФЕСТИВАЛ ВИНО И ХРАНА-ВАРНА 2015 г.””, финансирана по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013", изпълняван от Сдружение „Бизнес Агенция”, по силата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 23.05.2013 - 2.1.1.73786.314 MIS-ETC 1731 „Black Sea WinExports”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 79952000 2015-05-29 10:28:402015-06-09 16:30:002015-05-29 10:35:204880.00
000012015001090412837 4. 1. Организиране на: • Вътрешно настаняване за участници в конференция по РП3- 12 лица за 1 нощ – през м. юни 2015 г., в гр. Балчик/гр. Каварна, област Добрич, след уточняване от страна на Възложителя; • Вътрешно настаняване за участници в конференция по РП4 - 13 лица за 2 нощи – през м. юни 2015 г., в гр. Балчик/гр. Каварна, област Добрич, след уточняване от страна на Възложителя; • Вътрешно настаняване за участници в работилница по РП5 - 16 лица за 2 нощи– през м. септември 2015 г., в к.к. Албена, след уточняване от страна на Възложителя. Забележка: Конкретните дати за настаняване на участниците – предмет на договора се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възлагателното писмо се изпраща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез факс или по електронен път на ел. адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от пет дни от датата на съответното събитие. 4. 2. Изисквания: • нощувка със закуска • категоризация – минимум 3 звезди ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 55110000 2015-04-28 16:04:362015-05-11 16:30:002015-04-28 16:13:289127.00
000012014000990366915 Описание на поръчката/ Описание на услугата: 1. Организиране на: • Двудневна конференция по втори работен пакет – през м. декември 2014 г. • Двудневна конференция по трети работен пакет – през м. март 2015 г. • Тридневна конференция по четвърти работен пакет – през м. юни 2015 г. • Тридневна работилница в Албена по пети работен пакет – през м. септември 2015 г. 2. Изисквания за организиране на събитията: 2.1. За конференциите: • Брой участници във всяка конференция – 30 души. • Наем на конферентна зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в Добричка област за 2 дни през м. декември 2014 г., 2 дни през март 2015 г. и за 3 дни през м. юни 2015 г. • Симултанен превод по време на провеждане на конференциите- 46 часа. • Превод за срещи, работилници, обучения, кръгли маси и семинари - 74 часа. • Изработване на 300 комплекта визуализационни материали: текстилна чанта, картонена папка, тефтер, листи за писане 10 бр., информационна брошура за проекта, анкетна карта, химикал, бадж с връзка; чаша; хартиена торба • Кетъринг за 7 дни за 30 души, участници в конференцията - обяд; вечеря; целодневен кетъринг пакет кафе, чай, вода, сладки- общо 630 единици. • Лектори и фасилитатори за всяка една от конференциите- общо 18 дни. • Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в конференцията. • Подготвяне на баджове и регистрация на всички участници. 2.2. За работилницата в Албена: • Брой участници в работилницата – 30 души. • Наем на зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в Албена за 3 дни през м. септември 2015 г. • Изготвяне на 30 комплекта обучителни материали за конференцията. • Кетъринг за 3 дни за 30 души, участници в работилницата - обяд, вечеря, общо 180 единици. • Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в работилницата. • Подготвяне на баджове и регистрация на всички участници. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   79952000 2014-11-26 16:49:132014-12-05 16:30:002014-11-26 16:49:3848699.00
000012014000990366863 Описание на услугата: - Писмени преводи от български на английски език и от английски на български език на проучвания, изследвания, уеб съдържание, клъстерни документи, материали за конференции, общи документи, необходими за изпълнението на проекта, в обем от 2 400 печатни страници. Забележка: От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. Взаимоотношение с екипа на проекта: В процеса на изпълнение на услугата, изпълнителят ще си взаимодейства с Ръководителя на проекта, екипа на проекта, партньорската организация. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   79530000 2014-11-26 16:35:022014-12-05 16:30:002014-11-26 16:39:3239116.00
000012014000790366214Описание на поръчката: 1. Публикуване на статии и информационни съобщения в регионални печатни медии в Добричка област: - Първи работен пакет: 24 статии общо; по 3 статии през следните месеци: декември 2014 г., януари 2015 г., февруари 2015 г., май 2015 г., юни 2015 г., август 2015 г., септември 2015 г., ноември 2015 г. - Втори работен пакет: 8 информационни съобщения през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: 4 информационни съобщения през м. януари, февруари, март 2015 г. - Четвърти работен пакет: 10 информационни съобщения през м. април, май, юни 2015 г. - Пети работен пакет: 4 статии през м. юли, август, септември 2015 г. - Оформление на статиите и информационните съобщения: Mинимална площ 120 см2. 2. Изработване и разпространение на банери в три избрани онлайн информационни агенции: - Изработване на шест банера по зададени критерии за всеки от шестте работни пакета. - Общ брой на показванията на информационните уеб банери за шестте работни пакета – 24 000. - Разпространение на уеб банерите в три информационни онлайн агенции. - Първи работен пакет: 2000 показвания на банера през м. декември 2014 г. - Втори работен пакет: 2000 показвания на банера през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: 2000 показвания на банера през м. март 2015 г. - Четвърти работен пакет: 8000 показвания на банера през м. юни 2015 г. - Пети работен пакет: 8000 показвания на банера през м. август 2015 г. - Шести работен пакет: 2000 показвания на банера през м. ноември 2015 г. - Размер на банерите: /300*250px/40kb/ или /140/140px/40kb или /285/172px/100kb Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на услугата е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   22120000 2014-11-25 17:37:492014-12-04 16:30:002014-11-25 17:37:5749546.93
000012014000490359582 Описание предмета на поръчката: Т.1. Комплексно оборудване на основния екип: 5 лаптопа- процесор: работна честота над 1.9 Gh и 3 MB кеш, Ram 4GB, HDD 500GB, DVD±RW,Giga lan, WIFI, BT, FPR, VGA, HDMI, USB 3.0, Camera 1 мултифункционално устройство-принтер- Laser Printer, 20 ppm, 600x600dpi, 8 MB, GDI, 250 paper input tray, USB 1 телефонен ъпгрейд към IP телефония – сървър, софтуер, гетуей Т.2. Комплексно оборудване за 3 работни места за центъра 3 компютъра- процесор: работна честота над 1.9 Gh и 3 MB кеш, Ram 4GB, HDD 500GB, DVD±RW,Giga lan, WIFI, BT, FPR, VGA, HDMI, USB 3.0, Camera 1 мултифункционално устройство-принтер- Laser Printer, 20 ppm, 600x600dpi, 8 MB, GDI, 250 paper input tray, USB 1 телефон- с факс апарат, LCD дисплей, за работа с хартия А4, памет мин 28 страници, 50 номера, цифров телефонен секретар 3 стола с подлакътник- материал на седалката еко кожа, материал на облегалката еко кожа, база кръстачка /рамка/ хром, подлакътници фиксирани, газов амортисьор , ширина: мин. 63 см, височина: мин. 122-132 см, дълбочина: мин. 53 см 3 работни бюра- дебелина на плота мин. 25 мм, дебелина на страници мин. 18 мм, PVC кант с дебелина мин. 2 мм, размер: мин. 138х68х74 см 3 контейнера за работни бюра- размер: мин. 40х50х51 см., заключване, дебелина на плота: мин. 25 мм, дебелина на страници: мин. 18 мм, PVC кант: мин. 2 мм 3 библиотеки- шкаф, материал: метал, прахово боядисан, дебелина материал: мин. 0.7 мм, заключване, брой рафтове: мин. 5, регулируема височина на рафтове, ширина: мин. 90 см, дълбочина: мин. 40 см, височина: мин. 198 см 3 посетителски стола- стабилна хромирана рамка, метални подалкътници с пластмасови падове, протектори на краката за защита на подовите настилки, възможност за стифиране, ширина: мин. 53 мм, височина: мин. 81.5 мм, дълбочина: мин. 46.5 мм 3 комплекта за бюро- органайзер за бюро с отделения за пликове, ножици, бележки, дребни аксесоари; метален перфоратор с ограничител, разстояние между отворите 80 мм; метален телбод с мек грип за 20 листа, работи с телчета 24/6 Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на доставката е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. Взаимоотношение с екипа на проекта: В процеса на изпълнение на доставката, изпълнителят ще си взаимодейства с Ръководителя на проекта, екипа на проекта, партньорската организация. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки   42964000, 30213000, 39130000 2014-11-12 16:24:402014-11-21 16:30:002014-11-12 16:24:4816433.31
000012014000390358721 Описание на поръчката: 1. Организиране и провеждане на пресконференции: - Откриваща пресконференция по първи работен пакет – през м. декември 2014 г. - Пресконференция при създаване на трансграничен Зелен енергиен клъстер „Констанца – Добрич“ по четвърти работен пакет – през м. май 2015 г. - Пресконференция при стартиране на „Система за интегрирана безопасност и управление на околната среда“ – клъстерни центрове в Каварна и Констанца“ по пети работен пакет – през м. август 2015 г. - Закриваща пресконференция по шести работен пакет – през м. ноември 2015 г. Изисквания за всяка една от пресконференциите: - Среден брой участници в преконференция – 30 души. - Наем на конферентна зала, оборудвана с озвучителна и презентационна техника, за тридесет души в гр. Добрич по 2 часа през посочените по-горе месеци или общо 4 дни. - Изработване на комплект визуализирани материали за 30 участници за 4 пресконференции, общо 120 броя: еко торбички- нетъкан безшевен текстил, размер 36.5/31/9.5 см, сито печат лога в 1 цвят с общ размер на надписа 20х5 см.; картонена папка формат А4; тефтер: формат А5, пълноцветен печат на корицата, 300 гр. хром мат, 4+0, метална спирала, вътрешни страници 80 гр. офсет, 1+1, 100 стр., листи за писане 10 бр.; анкетна карта; химикал; бадж; сувенирна линийка 20 см.; - Кетъринг за 30 участници за 4 пресконференции, общо 120 броя: солени и сладки хапки, минерална вода, кафе, чай, безалкохолни напитки. - Изготвяне на списъци с данни и подписи на участниците в пресконференцията. - Изготвяне на X-баннер стойка размер 80х180,винил – принт високо качество 2. Организиране и провеждане на медия кампания- 6 радио кампании - Първи работен пакет: стартиране на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. декември 2014 г. - Втори работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. декември 2014 г. - Трети работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. февруари 2015 г. - Четвърти работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. юни 2015 г. - Пети работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. септември 2015 г. - Шести работен пакет: провеждане на 10-дневна радио кампания от 10 джингъла на ден, общо 100 броя- през м. ноември 2015 г. - Продължителност на всеки джингъл – 30 сек. по зададен текст. 3. Печат на информационни брошури: - Общ брой на информационните брошури за шестте работни пакета – 12 000 броя, по 2 000 броя за всеки работен пакет. - Оформление на информационните брошури за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести работен пакет: - Графичен дизайн и предпечатна подготовка по зададен проект и спазване на съответните изисквания по него - Формат А4 /210х297 мм./, 8 стр. с телбодно подвързване - Печат: 5+5 + надпечатен лак - Хартия – 200 гр. хром-мат - Тираж: 6 емисии по 2000 бр. Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на услугата е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   22000000, 79952000 2014-11-11 15:59:302014-11-20 16:30:002014-11-11 16:04:1328359.10