СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: Вътрешно настаняване за участници в конференция по РП3- 12 лица за 1 нощ, конференция по РП4 - 13 лица за 2 нощи, работилница по РП5 - 16 лица за 2 нощи по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, изпълняван от Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич -бенефициент по проект.
Описание: 4. 1. Организиране на: • Вътрешно настаняване за участници в конференция по РП3- 12 лица за 1 нощ – през м. юни 2015 г., в гр. Балчик/гр. Каварна, област Добрич, след уточняване от страна на Възложителя; • Вътрешно настаняване за участници в конференция по РП4 - 13 лица за 2 нощи – през м. юни 2015 г., в гр. Балчик/гр. Каварна, област Добрич, след уточняване от страна на Възложителя; • Вътрешно настаняване за участници в работилница по РП5 - 16 лица за 2 нощи– през м. септември 2015 г., в к.к. Албена, след уточняване от страна на Възложителя. Забележка: Конкретните дати за настаняване на участниците – предмет на договора се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възлагателното писмо се изпраща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез факс или по електронен път на ел. адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от пет дни от датата на съответното събитие. 4. 2. Изисквания: • нощувка със закуска • категоризация – минимум 3 звезди
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 9127.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001000012015-04-28 16:04:36ДРУГО Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11.00 часа на 12.05.2015 г., в сградата на Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич на адрес на Сдружението в гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №11.Публична покана по глава осма "а "и документация по ЗОП2015-04-28 16:13:29
000012015001000022015-04-28 16:08:47ДРУГООбразци на документиОбразци2015-04-28 16:13:29
000012015001000032015-04-28 16:08:47ДРУГО2015-04-28 16:13:29
000012015001000102015-05-14 12:27:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от 12.05.2015 г. от работата на комисията по публичната покана2015-05-14 12:27:52
000012015001000112015-05-15 16:54:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №14 от 15.05.2015г. с изпълнител "Танчев и Ко" ООД2015-05-15 16:55:17
000012015001000122016-01-13 17:06:47Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-01-13 17:06:53