СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: „Разработване и внедряване на интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда, която да съответства изискванията на съвременните международни стандарти БДС ISO 9001:2008, БДС ISO 14 001:2004 и BS OHSAS 18001:2007” в изпълнение на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”
Описание: „Разработване и внедряване на интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда, която да съответства изискванията на съвременните международни стандарти БДС ISO 9001:2008, БДС ISO 14 001:2004 и BS OHSAS 18001:2007” в изпълнение на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 32765.36 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001500012015-10-21 15:45:34Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях2015-10-21 16:11:13
000012015001500022015-10-21 16:02:27ДРУГООбразци на документи и проект на договорОбразци на документи и проект на догвор2015-10-21 16:11:14
000012015001500042015-10-21 16:02:27ДРУГОПроект на договор2015-10-21 16:11:14
000012015001500062015-11-03 17:27:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 02.11.2015 г от заседанията на комисията 2015-11-03 17:27:23
000012015001500072015-11-24 16:30:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 15 от 04.11.2015 г. от с изпълнител „ИнтерКИТ Консулт” ЕООД2015-11-24 16:30:36
000012015001500082015-11-24 16:33:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № 15 от 04.11.2015 г. с изпълнител „ИнтерКИТ консулт” ЕООД2015-11-24 16:33:50
000012015001500092016-01-13 17:12:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за плащания по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2016-01-13 17:12:46