СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ

Възложител: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС АГЕНЦИЯ - ВАРНА" - КЛОН ДОБРИЧ
Име: „Доставка на офис техника: Комплексно оборудване на основния екип– 5 лаптопа, 1 принтер, 1 телефонен ъпгрейд и Комплексно оборудване за 3 работни места за центъра по проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добр
Описание: Описание предмета на поръчката: Т.1. Комплексно оборудване на основния екип: 5 лаптопа- процесор: работна честота над 1.9 Gh и 3 MB кеш, Ram 4GB, HDD 500GB, DVD±RW,Giga lan, WIFI, BT, FPR, VGA, HDMI, USB 3.0, Camera 1 мултифункционално устройство-принтер- Laser Printer, 20 ppm, 600x600dpi, 8 MB, GDI, 250 paper input tray, USB 1 телефонен ъпгрейд към IP телефония – сървър, софтуер, гетуей Т.2. Комплексно оборудване за 3 работни места за центъра 3 компютъра- процесор: работна честота над 1.9 Gh и 3 MB кеш, Ram 4GB, HDD 500GB, DVD±RW,Giga lan, WIFI, BT, FPR, VGA, HDMI, USB 3.0, Camera 1 мултифункционално устройство-принтер- Laser Printer, 20 ppm, 600x600dpi, 8 MB, GDI, 250 paper input tray, USB 1 телефон- с факс апарат, LCD дисплей, за работа с хартия А4, памет мин 28 страници, 50 номера, цифров телефонен секретар 3 стола с подлакътник- материал на седалката еко кожа, материал на облегалката еко кожа, база кръстачка /рамка/ хром, подлакътници фиксирани, газов амортисьор , ширина: мин. 63 см, височина: мин. 122-132 см, дълбочина: мин. 53 см 3 работни бюра- дебелина на плота мин. 25 мм, дебелина на страници мин. 18 мм, PVC кант с дебелина мин. 2 мм, размер: мин. 138х68х74 см 3 контейнера за работни бюра- размер: мин. 40х50х51 см., заключване, дебелина на плота: мин. 25 мм, дебелина на страници: мин. 18 мм, PVC кант: мин. 2 мм 3 библиотеки- шкаф, материал: метал, прахово боядисан, дебелина материал: мин. 0.7 мм, заключване, брой рафтове: мин. 5, регулируема височина на рафтове, ширина: мин. 90 см, дълбочина: мин. 40 см, височина: мин. 198 см 3 посетителски стола- стабилна хромирана рамка, метални подалкътници с пластмасови падове, протектори на краката за защита на подовите настилки, възможност за стифиране, ширина: мин. 53 мм, височина: мин. 81.5 мм, дълбочина: мин. 46.5 мм 3 комплекта за бюро- органайзер за бюро с отделения за пликове, ножици, бележки, дребни аксесоари; метален перфоратор с ограничител, разстояние между отворите 80 мм; метален телбод с мек грип за 20 листа, работи с телчета 24/6 Забележка: Част от предоставяните документи от Възложителя в рамките на изпълнението на доставката е възможно да бъдат на английски език. От изпълнителя се изисква да представя необходимата документация както на български, така и на английски език, в съответствие с Указанията за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. – на хартиен и електронен носител. Взаимоотношение с екипа на проекта: В процеса на изпълнение на доставката, изпълнителят ще си взаимодейства с Ръководителя на проекта, екипа на проекта, партньорската организация.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 16433.31 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000400012014-11-12 16:24:40ДРУГО Офертите на участниците се приемат в деловодството на Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич на адрес на Сдружението в гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №11 от 9:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден до датата посочена в публичната покана. До 3 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията на поръчката. Възложителят публикува най-късно на следващия ден в Профила на купувача писмени разяснения по условията на поръчката. Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 11.00 часа на 24.11.2014 г., в сградата на Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич на адрес на Сдружението в гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №11. Съгласно чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 ЗОП, а именно: отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Публична покана - Документация за участие в поръчка чрез публична покана2014-11-12 16:24:49
000012014000400022014-11-12 16:24:40ДРУГО2014-11-12 16:24:49
000012014000400032014-11-28 16:17:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за проведено заседание на комисията съгласно чл.101 г ал.4 изр.второ от ЗОП2014-11-28 16:21:10
000012014000400042015-01-08 13:31:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 11 от 09.12.2014г. с изпълнител Темпус 2000 ООД 2015-01-08 13:35:52
000012014000400052015-07-23 14:20:21Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация плащания по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-23 14:20:27