гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Неотложни възстановителни работи по вертикална планировка за отводняване на основите около сградата на 8 СОУ „Васил Левски“.
Описание: Неотложни възстановителни работи по вертикална планировка за отводняване на основите около сградата на 8 СОУ „Васил Левски, гр. София“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 41666.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001300012016-06-29 16:35:43ДРУГООбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП2016-06-29 16:38:02
000012016001300022016-06-29 16:35:43ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на страницата на АОП под № 9053963.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2016-06-29 16:38:02
000012016001300042016-06-29 16:35:43ДРУГОДокументация за участиеДокументация за участие2016-06-29 16:38:02
000012016001400042016-08-02 15:36:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ16-РД92-9/ 02.08.2016г. 2016-08-02 15:36:46
000012016001500052016-08-09 14:55:46договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ16-ДГ55-5/ 04.08.2016г. и приложенията към него2016-08-09 14:56:24