гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Основен ремонт и реконструкция на читалище Черноризец Храбър, находящо се в гр. София, УПИ I, кв. 39а, м. Младост 1.
Описание: Основен ремонт и реконструкция на читалище Черноризец Храбър, находящо се в гр. София, УПИ I, кв. 39а, м. Младост 1.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 325833.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001400012016-07-15 16:56:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-07-15 16:57:32
000012016001400042016-07-15 16:56:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2016-07-15 16:57:33
000012016001400052016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-07-15 16:57:33
000012016001400062016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЕЕДОП2016-07-15 16:57:33
000012016001400072016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "Архитектура"2016-07-15 16:57:34
000012016001400082016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "Конструктивна"2016-07-15 16:57:35
000012016001400092016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "Електро"2016-07-15 16:57:36
000012016001400102016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "ВиК"2016-07-15 16:57:36
000012016001400112016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "ОВК"2016-07-15 16:57:36
000012016001400122016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "Геодезия"2016-07-15 16:57:37
000012016001400132016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "ПБ"2016-07-15 16:57:38
000012016001400142016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "ПБЗ"2016-07-15 16:57:38
000012016001400152016-07-15 16:56:12документация за участие в процедуритеЧаст "Енергийна ефективност"2016-07-15 16:57:39
000012016001400142016-09-13 21:30:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2016-09-13 21:31:02
000012016001400152016-10-06 15:21:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22016-10-06 15:21:09
000012016001400162016-10-18 17:04:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № III2016-10-18 17:05:05
000012016001400172016-10-18 17:04:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2016-10-18 17:05:11
000012016001400182016-10-18 17:04:58решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2016-10-18 17:05:16
000012016001400202017-04-10 11:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2017-04-10 11:38:10
000012016001400212017-04-10 11:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2017-04-10 11:38:17
000012016001400222017-04-10 11:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2017-04-10 11:38:23
000012016001400232017-04-10 11:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2017-04-10 11:38:28
000012016001400242017-04-10 11:38:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-04-10 11:38:34
000012016001400252017-04-10 11:38:01ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-04-10 11:38:39