гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 и инвестиционен проект за разширение на градината, находяща се в УПИ III, кв.126, м. „Студентски град
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 и инвестиционен проект за разширение на градината, находяща се в УПИ III, кв.126, м. „Студентски град”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 84800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001500012016-10-10 12:20:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-10-10 12:22:09
000012016001500022016-10-10 12:20:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2016-10-10 12:22:09
000012016001500032016-10-10 12:20:34документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-10-10 12:22:10
000012016001500042016-10-10 12:20:34документация за участие в процедуритеВиза2016-10-10 12:22:10
000012016001500052016-10-10 12:20:34документация за участие в процедуритеСкица2016-10-10 12:22:11
000012016001500062016-10-21 15:58:08разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2016-10-21 15:58:14
000012016001500072016-10-24 16:47:02разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие 2016-10-24 16:47:09
000012016001500082016-10-27 16:50:34разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2016-10-27 16:50:41
000012016001500092016-11-09 16:52:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12016-11-09 16:52:42
000012016001500102016-11-24 16:44:44ДРУГО – без документДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Уведомяваме Ви, че на 29.11.2016 г. в 10:00 часа в сградата на СО – район „Студентски", ет. 1, заседателна зала ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 и инвестиционен проект за разширение на градината, находяща се в УПИ III, кв.126, м. „Студентски град”. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП при спазване на установения режим за достъп до сградата. 2016-11-24 16:46:37
000012016001500112016-11-30 15:40:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22016-11-30 15:41:29
000012016001500122016-11-30 15:40:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32016-11-30 15:41:32
000012016001500132016-11-30 15:40:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад 2016-11-30 15:41:36
000012016001500142016-11-30 15:40:31решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2016-11-30 15:41:39
000012016001500162017-01-24 14:21:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2017-01-24 14:21:57
000012016001500172017-01-24 14:21:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за обществена поръчка2017-01-24 14:22:02