гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община — район „Студентски“ по 6 обособени позиции.
Описание: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 6 обособени позиции: 1. Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к.„Дървеница“, бл. 21; 2. Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103; 3. Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 21; 4. Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 103; 5. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 21; 6. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к.„Младост 1“, бл. 103.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001700012017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-02-11 13:47:32
000012017001700022017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Доклад за резултатите от обследване2017-02-11 13:47:33
000012017001700032017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Енергийна ефективност2017-02-11 13:47:33
000012017001700042017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Конструктивно обследване2017-02-11 13:47:34
000012017001700052017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Сертификат за енергийни характеристики на сградата2017-02-11 13:47:35
000012017001700062017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Технически паспорт2017-02-11 13:47:36
000012017001700072017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритеБл. 21, ж.к. Дървеница - Заснемане2017-02-11 13:47:36
000012017001700082017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Доклад за резултатите от обследване2017-02-11 13:47:37
000012017001700092017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Енергийна ефективност2017-02-11 13:47:37
000012017001700102017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Конструктивно обследване2017-02-11 13:47:38
000012017001700112017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Сертификат за енергийните характеристики на сграда2017-02-11 13:47:38
000012017001700122017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Технически паспорт2017-02-11 13:47:39
000012017001700132017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Заснемане (част 1)2017-02-11 13:47:40
000012017001700142017-02-10 07:18:24документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Заснемане (част 2)2017-02-11 13:47:41
000012017001700152017-02-11 17:04:25документация за участие в процедуритеДокументация2017-02-11 17:04:32
000012017001700162017-02-13 16:56:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-02-13 16:57:13
000012017001700172017-02-13 16:56:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2017-02-13 16:57:22
000012017001700182017-02-15 14:04:47разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-02-15 14:05:40
000012017001700192017-02-23 16:47:03разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-02-23 16:47:15
000012017001700202017-03-06 16:02:09разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2017-03-06 16:02:18
000012017001700212017-08-09 14:44:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2017-08-09 14:44:46
000012017001700222017-10-27 15:09:05ДРУГОСъобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения: 2017-10-27 15:09:11
000012017001700232017-10-30 14:46:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 2017-10-30 14:47:13
000012017001700242017-12-14 15:44:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-12-14 15:46:01
000012017001700252017-12-14 15:44:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2017-12-14 15:46:04