гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“.
Описание: „Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58333.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001800012017-03-08 17:37:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-03-08 17:37:47
000012017001800022017-03-08 17:37:41документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по Позиция № 12017-03-08 17:37:47
000012017001800032017-03-08 17:37:41документация за участие в процедуритеТехнически спецификации по Позиция № 22017-03-08 17:37:48
000012017001800042017-03-08 17:37:41документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-03-08 17:37:48
000012017001800052017-03-08 17:37:41документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-03-08 17:37:48
000012017002000062017-03-24 15:25:41ДРУГОПървоначалният срок за получаване на оферти по Позиция №2 Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“ се удължава до 27.03.2017г. - 17:00 часаИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-03-24 15:25:50
000012017002000072017-04-04 16:10:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ17-РД92-5/ 04.04.2017г. за разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-04-04 16:10:24
000012017002000082017-05-04 14:15:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по обособена позиция № 12017-05-04 14:15:18
000012017002000092017-05-04 14:15:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за обществена поръчка по обособена позиция № 12017-05-04 14:15:21
000012017002000102017-05-05 10:38:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция № 22017-05-05 10:39:41
000012017002000112017-05-05 10:38:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за обособена позиция № 22017-05-05 10:39:44