гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
Описание: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ЯСЛА № 69, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001900012017-03-21 20:24:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2017-03-21 20:24:45
000012017001900022017-03-21 20:24:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-03-21 20:24:46
000012017001900032017-03-21 20:24:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-03-21 20:24:46
000012017001900042017-05-16 10:26:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 12017-05-16 10:26:14
000012017001900052017-06-08 16:25:21ДРУГО – без документДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Уведомяваме Ви, че на 13.06.2017 г. в 14:00 часа в сградата на СО – район „Студентски", ет. 4, заседателна зала ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Самостоятелна детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, находяща се на територията на СО – район „Студентски“, Позиция 2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП при спазване на установения режим за достъп до сградата.Съобщение за отваряне на ценови предложения.2017-06-08 16:28:27
000012017001900062017-06-08 16:28:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-06-08 16:28:22
000012017001900072017-06-29 11:13:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-06-29 11:13:43
000012017001900082017-06-29 11:13:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2017-06-29 11:13:46
000012017001900092017-06-29 11:13:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2017-06-29 11:13:50
000012017001900102017-08-16 15:48:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12017-08-16 15:49:18
000012017001900122017-08-16 15:48:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор по обособена позиция № 1 2017-08-16 15:49:37
000012017001900132017-08-16 15:48:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 22017-08-16 15:49:30
000012017001900142017-08-16 15:48:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор по обособена позиция № 22017-08-16 15:49:44
000012017001900152017-08-16 15:48:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-08-16 15:49:48