гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции.
Описание: Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сградата на 07 Районна служба на ПБЗН, кв. 16, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.47, бл. 48 и бл. 49, кв. 8, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.86А и бл. 92, кв. 40, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.81 и бл.82, кв. 39а, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 5: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.101 и бл.102, кв. 45, м. „Младост 1“ (Мусагеница).
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017002000012017-06-19 11:26:51обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти2017-06-19 11:27:37
000012017002000022017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-06-19 11:27:37
000012017002000052017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-06-19 11:27:38
000012017002000062017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПриложения - извадка от цифровия модел2017-06-19 11:27:38
000012017002000072017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПриложения - извадка от цифровия модел2017-06-19 11:27:38
000012017002000082017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПриложения - извадка от цифровия модел2017-06-19 11:27:39
000012017002000092017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПриложения - извадка от цифровия модел2017-06-19 11:27:39
000012017002000102017-06-19 11:26:51документация за участие в процедуритеПриложения - извадка от цифровия модел2017-06-19 11:27:40
000012017002000112017-06-19 11:26:51ДРУГОИнформация за публикувана обява в РОПИнформация за публикувана обява 2017-06-19 11:27:40
000012017002100102017-06-21 11:38:12разяснения по условията на процедуратаСЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА2017-06-21 11:38:51
000012017002100112017-06-23 14:50:08разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по чл. 189 от ЗОП2017-06-23 14:50:14
000012017002100122017-07-05 10:48:30ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава с 3 (три) дни – до 10.07.2017г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти по обява с предмет: „Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сградата на 07 Районна служба на ПБЗН, кв. 16, м. „Дървеница“; Позиция 2: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.47, бл. 48 и бл. 49, кв. 8, м. „Дървеница”; Позиция 3: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.86А и бл. 92, кв. 40, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 4: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.81 и бл.82, кв. 39а, м. „Младост 1“ (Мусагеница); Позиция 5: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл.101 и бл.102, кв. 45, м. „Младост 1“ (Мусагеница)“, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-¬малко от три оферти по всяка една обособена позиция. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 11.07.2017г., от 10:00 часа в сградата на СО район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4)Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти2017-07-05 10:48:52
000012017002100132017-07-21 13:15:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ17-РД92-12/ 21.07.2017г.2017-07-21 13:16:35
000012017002100152017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 12017-08-24 15:52:48
000012017002100162017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 12017-08-24 15:52:54
000012017002100172017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 12017-08-24 15:53:00
000012017002100182017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 22017-08-24 15:53:05
000012017002100192017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 22017-08-24 15:53:12
000012017002100202017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 32017-08-24 15:53:19
000012017002100212017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 32017-08-24 15:53:24
000012017002100222017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 42017-08-24 15:53:31
000012017002100232017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 42017-08-24 15:53:40
000012017002100242017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 52017-08-24 15:53:47
000012017002100252017-08-24 15:50:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към договор по обособена позиция № 52017-08-24 15:53:50