гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Ремонт на сградата и увеличаване на якостните характеристики (заздравяване на земните основи) на Самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“.
Описание: Ремонт на сградата и увеличаване на якостните характеристики (заздравяване на земните основи) на Самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 195553.40 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017002200012017-07-21 14:12:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява рег № РСТ17-ДИ05-200/ 21.07.2017г.2017-07-21 14:13:32
000012017002200022017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-07-21 14:13:33
000012017002200032017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПриложения към Техническата спецификация2017-07-21 14:13:33
000012017002200042017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПриложения към Техническата спецификация2017-07-21 14:13:34
000012017002200052017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПриложения към Техническата спецификация2017-07-21 14:13:34
000012017002200062017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПриложения към Техническата спецификация2017-07-21 14:13:35
000012017002200072017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПриложения към Техническата спецификация2017-07-21 14:13:35
000012017002200082017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-07-21 14:13:36
000012017002200092017-07-21 14:12:58документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-07-21 14:13:36
000012017002200102017-07-21 14:12:58ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обява Информация до АОП за публикувана обява 2017-07-21 14:13:37
000012017002200112017-08-08 10:47:46ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава с 3 (три) дни – до 11.08.2017г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти по обява с предмет: „Ремонт на сградата и увеличаване на якостните характеристики (заздравяване на земните основи) на Самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 14.08.2017г., от 10:00 часа в сградата на СО район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4)Информация за удължаване на срока за получаване на оферти2017-08-08 10:48:03
000012017002200122017-08-23 10:05:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.2017-08-23 10:06:16
000012017002300132017-09-05 11:25:57договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ17-ДГ55-13/ 31.08.2017г. ведно с приложенията към него.2017-09-05 11:26:09