гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Ремонт на дворната инфраструктура на 9 съществуващи площадки за игра на открито и ограда в ДГ № 78 „Детски свят“, находяща се ж.к. „Дървеница“, ул. „Айдемир“ № 4, кв. 7, УПИ I - за детски дом, м. "Дървеница" на територията на район “Студентски”
Описание: Строителните дейности, предмет на поръчката, включват извършване на дейности по ремонт на дворната инфраструктура на детска градина № 78 „Детски свят“ - 9 броя съществуващи площадки, от които са обособени - 2 бр. площадки за игра на деца до 3 години, 6 бр. площадки за игра на децата от 3 до 6 години и спортна площадка с предпазна ограда, предвидена за спортни занимания, предназначени за нуждите на децата от детското заведение.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 269916.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017002300012017-08-04 10:41:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява № РСТ17-ДИ05-214/04.08.2017г.2017-08-04 10:46:01
000012017002300022017-08-04 10:42:35документация за участие в процедуритетехническа спецификация2017-08-04 10:46:02
000012017002300032017-08-04 10:43:31документация за участие в процедуритеПриложения към техническата спецификация2017-08-04 10:46:03
000012017002300042017-08-04 10:44:08документация за участие в процедуритеОбразци2017-08-04 10:46:03
000012017002300052017-08-04 10:44:37документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-08-04 10:46:04
000012017002300062017-08-04 10:45:28ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обяваИнформация до АОП за публикувана обява2017-08-04 10:46:04
000012017002300072017-08-30 09:49:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.2017-08-30 09:49:39
000012017002300082017-09-14 11:52:17договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ17-ДГ55-14/ 05.09.2017г. ведно с приложенията към него. 2017-09-14 11:52:32