гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Ремонт на улица „Акад. Йордан Трифонов“ от о.т.23 – о.т.22 – о.т.21 – о.т.20 до о.т. 19, на територията на Столична община – район „Студентски“.
Описание: Ремонт на улица „Акад. Йордан Трифонов“ от о.т.23 – о.т.22 – о.т.21 – о.т.20 до о.т. 19, на територията на Столична община – район „Студентски“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 157863.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002300012018-04-10 18:30:16обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-04-10 18:30:25
000012018002300022018-04-10 17:57:05документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-04-10 18:30:26
000012018002300032018-04-10 17:57:05документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-04-10 18:30:26
000012018002300042018-04-10 17:57:05документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-04-10 18:30:27
000012018002300052018-04-10 17:57:05документация за участие в процедуритеКоличествена сметка2018-04-10 18:30:27
000012018002300062018-04-10 17:57:05документация за участие в процедуритеСхема - извадка 2018-04-10 18:30:27
000012018002300072018-04-27 11:33:38ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава с 3 (три) дни – до 30.04.2018г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 02.05.2018г., от 10:00 часа в сградата на СО район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4)Информация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-04-27 11:33:43
000012018002300082018-05-28 13:56:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за изпълнение.2018-05-28 13:56:40
000012018002300092018-05-28 13:56:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към Договор за изпълнение2018-05-28 13:56:46
000012018002500102018-05-31 10:57:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-05-31 10:57:50