гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ НА БАСЕЙН В СГРАДАТА НА 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 12, М. „ДЪРВЕНИЦА“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Описание: Строително-монтажни работи по ремонт на басейн в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“, находящ се в УПИ I за училище, кв. 12, м. „Дървеница“ по Проект "Красива България"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002400012018-05-25 08:57:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2018-05-25 09:00:23
000012018002400022018-05-25 08:57:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-05-25 09:00:24
000012018002400032018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеУказания към участниците2018-05-25 09:00:24
000012018002400042018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-05-25 09:00:24
000012018002400052018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеКСС оферта2018-05-25 09:00:25
000012018002400062018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеПроект на договор за СМР2018-05-25 09:00:25
000012018002400172018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеПриложения към Указанията към участниците2018-05-25 09:00:26
000012018002400182018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеЗаснемане Архитектура2018-05-25 09:00:26
000012018002400192018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеЗаснемане ВиК2018-05-25 09:00:27
000012018002400202018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеЗаснемане Ел2018-05-25 09:00:27
000012018002400212018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеЗаснемане ОВК2018-05-25 09:00:28
000012018002400222018-05-23 16:08:29документация за участие в процедуритеЗаснемане - Спецификация дограма2018-05-25 09:00:28
000012018002400132018-06-26 13:54:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2018-06-26 13:54:54
000012018002400142018-07-05 14:35:56ДРУГОСъобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложенияСъобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения2018-07-05 14:36:04
000012018002400172018-07-16 15:35:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2018-07-16 16:18:29
000012018002400182018-07-16 15:35:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2018-07-16 16:18:32
000012018002400172018-07-16 16:18:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад от работата на комисията2018-07-16 16:18:34
000012018002400182018-07-16 16:18:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-07-16 16:18:37
000012018002400192018-08-29 14:52:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка2018-08-29 14:53:12
000012018002400202018-08-29 14:52:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за обществена поръчка2018-08-29 14:53:15
000012018002400212018-08-29 14:52:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за обществена поръчка2018-08-29 14:53:18
000012018002400222018-08-29 14:52:30ДРУГООбявление за възложена поръчка2018-08-29 14:53:20