гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на район Студентски по НПЕЕМЖС - инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, , ж.к. „Младост 1“, гр. София
Описание: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на район Студентски по НПЕЕМЖС - инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр. София
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2113000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002600012018-06-27 11:31:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2018-06-27 11:38:32
000012018002600022018-06-27 11:31:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-06-27 11:38:33
000012018002600032018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2018-06-27 11:38:33
000012018002600042018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Доклад за резултатите от обследване.2018-06-27 11:38:34
000012018002600052018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Енергийна ефективност2018-06-27 11:38:34
000012018002600062018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Конструктивно обследване2018-06-27 11:38:35
000012018002600072018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Сертификат за енергийните характеристики на сграда2018-06-27 11:38:35
000012018002600082018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Технически паспорт2018-06-27 11:38:36
000012018002600092018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Заснемане (част 1)2018-06-27 11:38:37
000012018002600102018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритебл. 103, ж.к. Младост 1 - Заснемане (част 2)2018-06-27 11:38:37
000012018002600112018-06-27 11:31:41документация за участие в процедуритееЕЕДОП2018-06-27 11:38:38
000012018002600122018-07-03 14:12:29разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие2018-07-03 14:12:35
000012018002600132018-08-07 15:05:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-08-07 15:07:49
000012018002600142018-11-06 14:12:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложения.Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП2018-11-06 14:12:57
000012018002600152018-11-20 15:01:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-11-20 15:01:31
000012018002600162018-11-20 15:01:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-11-20 15:01:32
000012018002600172018-11-20 15:01:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2018-11-20 15:01:35
000012018002600182018-11-20 15:01:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-11-20 15:01:38
000012018002600192018-12-13 10:26:19ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОПСъобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП2018-12-13 10:26:46
000012018002600202019-03-22 11:19:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РСТ19-ДГ55-1/ 13.03.2019 г.2019-03-25 10:41:41
000012018002600212019-03-22 11:19:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № РСТ19-ДГ55-1/ 13.03.2019г.2019-03-25 10:41:45
000012018002600222019-03-22 11:19:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № РСТ19-ДГ55-1/ 13.03.2019г.2019-03-25 10:41:48
000012018002600232019-03-22 11:19:41договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за подизпълнение2019-03-25 10:41:51
000012018002600242019-03-25 10:44:40ДРУГООбявление за възложена поръчка - РОПОбявление за възложена поръчка - РОП2019-03-25 10:44:45
000012018002600252019-10-23 13:54:59допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РСТ19-ДГ55-3/ 11.04.2019г. към договора за изпълнение2019-10-23 13:55:27