гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“
Описание: Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 134964.47 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002700012018-06-27 16:56:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2018-06-27 17:00:40
000012018002700032018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеТехническа спецификацияПроект на Договор2018-06-27 17:00:41
000012018002700042018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-27 17:00:41
000012018002700062018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеКомплексен доклад2018-06-27 17:00:42
000012018002700072018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеЧаст Електро2018-06-27 17:00:43
000012018002700082018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеЧаст Геодезия2018-06-27 17:00:43
000012018002700092018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеЧаст Конструкции2018-06-27 17:00:44
000012018002700102018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеЧаст ПБЗ2018-06-27 17:00:44
000012018002700112018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеСпецификации прозорзи2018-06-27 17:00:45
000012018002700122018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-27 17:00:45
000012018002700132018-06-27 16:56:45документация за участие в процедуритеИнформация до АОП за публикувана обява на Профила на купувача на Възложителя2018-06-27 17:00:46
000012018002800122018-07-13 10:21:05ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава до 17.07.2018г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за обществената поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 18.07.2018г., от 10:00 часа в сградата на СО - район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4), след изтичане на удължения срок, независимо от техния брой.Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти.2018-07-13 10:21:33
000012018002800132018-08-20 15:36:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ18-РД92-14/ 20.08.2018г. 2018-08-21 10:11:15
000012018003000142018-10-04 10:38:56договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ18-ДГ55-12/ 04.09.2018г. 2018-10-04 10:39:56