гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Ремонт на спортни площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на 1 бр. спортна площадка в междублоково пространство на бл. 102 и бл. 101, в съседство на ДГ № 10 „Чебурашка“, ж.к. „Младост 1“ (Мусагеница“); Позиция 2: Ремонт на съществуваща комбинирана детска и спортна площадка, находяща се в кв. „Дървеница” до чл. 18 и чл. 18 А.
Описание: Ремонт на спортни площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на 1 бр. спортна площадка в междублоково пространство на бл. 102 и бл. 101, в съседство на ДГ № 10 „Чебурашка“, ж.к. „Младост 1“ (Мусагеница“); Позиция 2: Ремонт на съществуваща комбинирана детска и спортна площадка, находяща се в кв. „Дървеница” до бл. 18 и бл. 18 А.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 160950.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002900012018-07-13 15:14:18обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява рег. № РСТ18-ДИ05-184/ 13.07.2018 г.2018-07-13 15:14:31
000012018002900022018-07-13 15:14:18документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-07-13 15:14:31
000012018002900032018-07-13 15:14:18документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-07-13 15:14:32
000012018002900042018-07-13 15:14:18ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обяваИнформация до АОП2018-07-13 15:14:32
000012018002900052018-07-13 15:41:34ДРУГОИзвадка от цифров модел - позиция 1Извадка от цифров модел2018-07-13 15:41:40
000012018002900062018-07-13 15:41:34ДРУГОГрафична част - поз. 2Приложение към поз. 22018-07-13 15:41:45
000012018002900072018-07-13 15:41:34ДРУГОИзвадка от цифров модел - поз. 2Извадка от цифров модел - поз. 22018-07-13 15:41:51
000012018002900082018-07-31 09:47:04ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава до 03.08.2018г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за обществената поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 06.08.2018г., от 10:00 часа в сградата на СО - район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4), след изтичане на удължения срок, независимо от техния брой. Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти. 2018-07-31 09:48:10
000012018002900092018-09-04 15:34:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ18-РД92-15/ 04.09.2018г. 2018-09-04 15:35:02
000012018003000102018-10-15 17:05:38договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 12018-10-15 17:06:00
000012018003000112018-10-15 17:05:38договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 22018-10-15 17:06:03