гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“
Описание: Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 56708.13 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018003000012018-07-26 16:36:31обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява рег. № РСТ18-ДИ05-207/ 26.07.2018г. 2018-07-26 16:37:16
000012018003000022018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-07-26 16:37:16
000012018003000032018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-07-26 16:37:17
000012018003000042018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-07-26 16:37:17
000012018003000052018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-07-26 16:37:17
000012018003000062018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеПриложения към Обявата2018-07-26 16:37:18
000012018003000072018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-07-26 16:37:18
000012018003000082018-07-26 16:36:31документация за участие в процедуритеИнформация до АОП за публикувана обява на Профила на купувача.2018-07-26 16:37:19
000012018003000092018-08-13 16:51:35ДРУГОНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава до 16.08.2018г., 17:00 часа, срока за подаване на оферти, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за обществената поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.08.2018г., от 09:00 часа в сградата на СО - район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4), след изтичане на удължения срок, независимо от техния брой.Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти2018-08-13 16:51:41
000012018003000102018-09-04 15:38:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ18-РД92-16/ 04.09.2018 г.2018-09-04 15:38:49
000012018003000112018-10-16 10:06:24договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 12018-10-16 10:06:44
000012018003000122018-10-16 10:06:24договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор по обособена позиция № 22018-10-16 10:06:47