гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сграда
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 55 СУ „Петко Каравелов“ - нова сграда
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 41000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018003000012018-11-27 13:54:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява рег. № РСТ18-ДИ05-316/ 27.11.2018г. 2018-11-27 13:57:09
000012018003000022018-11-27 13:54:25документация за участие в процедуритеУказания на Възложителя2018-11-27 13:57:09
000012018003000032018-11-27 13:54:25документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-11-27 13:57:10
000012018003000042018-11-27 13:54:25документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-11-27 13:57:10
000012018003000082018-11-27 13:54:25документация за участие в процедуритеДоклад от обследване за ЕЕ2018-11-27 13:57:11
000012018003000062018-11-29 16:41:05разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по чл. 189 ЗОП2018-11-29 16:41:17
000012018003000072018-11-30 14:39:03разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по чл. 189 от ЗОП.2018-11-30 14:39:32
000012018003000082018-11-30 14:39:03разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по чл. 189 от ЗОП.2018-11-30 14:39:46
000012018003000092018-11-30 14:44:16разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по чл. 189 от ЗОП2018-11-30 14:44:30
000012018003000102018-12-13 10:38:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ18-РД92-21/ 13.12.2018г. 2018-12-13 10:38:41
000012018003000122019-01-08 14:14:01договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ18-ДГ55-17/ 17.12.2018 г. 2019-01-08 14:14:24