гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Частично обновяване, реконструкция на фасадата на ДГ № 78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Описание: Частично обновяване, реконструкция на фасадата на ДГ № 78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 448542.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003200012019-04-03 17:37:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-04-03 17:40:10
000012019003200022019-04-03 17:37:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-04-03 17:40:10
000012019003200032019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-04-03 17:40:11
000012019003200042019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-04-03 17:40:11
000012019003200052019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЧаст Конструкции2019-04-03 17:40:12
000012019003200062019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеДоклад2019-04-03 17:40:12
000012019003200072019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЧаст ЕЕ2019-04-03 17:40:13
000012019003200082019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЧаст ПБ2019-04-03 17:40:14
000012019003200092019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЧаст Архитектура - 12019-04-03 17:40:15
000012019003200102019-04-03 17:37:53документация за участие в процедуритеЧаст Архитектура - 22019-04-03 17:40:15
000012019003200112019-04-18 16:04:00разясненията по документациите за участиеРазяснение 2019-04-18 16:04:15
000012019003200122019-05-28 11:45:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2019-05-28 11:46:18
000012019003200132019-07-09 11:28:55ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОПСъобщение за отваряне на ценовите предложения. 2019-07-09 11:29:07
000012019003200142019-07-22 09:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-07-22 13:50:48
000012019003200152019-07-22 09:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-07-22 13:50:51
000012019003200162019-07-22 09:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2019-07-22 13:50:54
000012019003200172019-07-22 09:32:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РСТ19-РД93-6/ 19.07.2019г. за определяне на изпълнител 2019-07-22 13:50:56
000012019003200182019-08-30 15:44:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-08-30 15:44:26
000012019003200192019-08-30 15:44:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2019-08-30 15:44:32
000012019003200202019-08-30 15:44:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2019-08-30 15:44:37
000012019003200212019-08-30 15:46:10ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-30 15:46:16
000012019003200222020-02-27 16:56:58ДРУГООбявление за приключил договорОбявление за приключил договор2020-02-27 16:57:01