гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Изработване на инвестиционен проект във фаза на проектиране - технически проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“
Описание: Изработване на инвестиционен проект във фаза на проектиране - технически проект за обект: „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003400012019-07-17 13:34:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура.2019-07-17 13:35:24
000012019003400042019-08-14 16:26:08становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище от АОП за отказ на контрол2019-08-14 16:26:49
000012019003400052019-08-14 16:26:08ДРУГОПоканаПокана2019-08-14 16:26:51
000012019003400062019-08-14 16:26:08ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2019-08-14 16:26:53
000012019003400062019-09-12 14:30:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ19-РД92-17/ 10.09.2019г.2019-09-12 14:30:41
000012019003400072019-09-12 14:30:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад № РСТ19-РД92-19/ 11.09.2019г.2019-09-12 14:30:43
000012019003400082019-09-12 14:30:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител № РСТ19-РД93-8/ 11.09.2019г.2019-09-12 14:30:46
000012019003400092019-09-18 09:14:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2019-09-18 09:14:48
000012019003400102019-09-24 15:07:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-09-24 15:07:41