гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща се на територията на Столична община – район „Студентски"
Описание: Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ № 12 „Лилия“, находяща се на територията на Столична община – район „Студентски"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 57333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003500012019-07-15 15:12:19обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № РСТ19-ДИ05-173/ 15.07.2019г. 2019-07-15 15:13:28
000012019003500022019-07-15 15:12:19ДРУГОПрил. 1 - Технически спецификацииПрил. 1 - Технически спецификации2019-07-15 15:13:29
000012019003500032019-07-15 15:12:19ДРУГООбразци на документиОбразци на документи2019-07-15 15:13:29
000012019003500042019-07-15 15:12:19ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-07-15 15:13:30
000012019003500052019-07-15 15:16:06ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана обява 2019-07-15 15:16:11
000012019003600062019-09-04 09:35:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ19-РД91-24/ 03.09.2019г.2019-09-04 09:35:55
000012019003800072019-10-02 11:18:59договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор РСТ19-ДГ55-8/ 11.09.2019г., ведно с приложенията към него.2019-10-02 11:19:23