гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: „Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.
Описание: Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003600012019-07-22 17:12:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № РСТ19-ДИ05-180/ 22.07.2019г. 2019-07-22 17:12:55
000012019003600022019-07-22 17:12:23ДРУГОПроектПроект2019-07-22 17:12:55
000012019003600032019-07-22 17:12:23ДРУГООбразци на документиОбразци на документи2019-07-22 17:12:56
000012019003600042019-07-22 17:12:23ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-07-22 17:12:56
000012019003700052019-07-23 11:07:35ДРУГОИнформация до АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 ЗОПИнформация до АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 ЗОП2019-07-23 11:07:42
000012019003700062019-08-05 12:27:43ДРУГО – без документНа основание чл. 188, ал. 2 ЗОП Възложителят удължава до 08.08.2019г., 17:00 часа срока за подаване на оферти, предвид обстоятелството, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за обществената поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 09.08.2019г. от 10:00 часа в сградата на СО - район "Студентски", заседателна зала (адрес: гр. София, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 4), след изтичане на удължения срок, независимо от техния брой.Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти2019-08-05 12:28:27
000012019003700072019-08-15 15:33:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ19-РД92-15/ 15.08.2019г. 2019-08-15 15:33:37
000012019003800082019-09-24 15:01:17договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № РСТ19-ДГ55-7/ 22.08.2019г., ведно с приложенията към него. 2019-09-24 15:02:31