гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Самостоятелна детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Самостоятелна детска ясла № 69, находящи се на територията на СО – район „Студентски“ по две обособени позиции: Позиция 1 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, находяща се на територията на СО – район „Студентски“ Позиция 2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на самостоятелна детска ясла № 69, находяща се на територията на СО – район „Студентски“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 232091.96 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003700012019-08-21 17:10:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № РСТ19-РД93-7/ 21.08.2019г. 2019-08-21 17:13:15
000012019003700022019-08-21 17:10:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление № РСТ19-ДИ05-189/ 21.08.2019г. 2019-08-21 17:13:16
000012019003700032019-08-21 17:10:37документация за участие в процедуритеДокументация (с приложения) - .pdf формат2019-08-21 17:13:16
000012019003700042019-08-21 17:10:37документация за участие в процедуритеДокументация (с приложения) - .doc формат2019-08-21 17:13:16
000012019003700052019-08-21 17:10:37документация за участие в процедуритеЕЕДОП - Прил. 1 към документацията2019-08-21 17:13:17
000012019003700062019-09-19 10:24:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2019-09-19 10:24:59
000012019003700072019-09-26 15:58:57ДРУГООтварянето и оповестяването на ценовите предложения за участие в процедурата, ще се извърши на 02.10.2019г. от 10:00 часа в сградата на районната администрация: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, заседателна зала. Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-09-26 15:59:06
000012019003700082019-11-07 16:18:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от работата на комисията2019-11-07 16:18:46
000012019003700092019-11-07 16:18:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от работата на комисията 2019-11-07 16:18:52
000012019003700102019-11-07 16:18:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2019-11-07 16:18:58
000012019003700112019-11-07 16:18:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-11-07 16:19:03
000012019003700122020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция № 12020-01-14 13:23:40
000012019003700132020-01-14 13:23:11договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхПриложения - поз. 12020-01-14 13:23:43
000012019003700142020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПрилоцения - поз. 12020-01-14 13:23:46
000012019003700152020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обсобена позиция № 22020-01-14 13:23:49
000012019003700162020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения - поз. 22020-01-14 13:23:52
000012019003700172020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения - поз. 22020-01-14 13:23:54
000012019003700182020-01-14 13:23:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към поз. 1 и поз. 22020-01-14 13:23:57
000012019003700192020-02-18 09:53:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-02-18 09:53:30