Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проектиране и строителство на котелно помещение, топлопреносна мрежа и вътрешна ОВ инсталация в корпуси 1, 2 и 3 в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли“ (РПЦ - Харманли)
Описание: „Проектиране и строителство на котелно помещение, топлопреносна мрежа и вътрешна ОВ инсталация в корпуси 1, 2 и 3 в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли“ (РПЦ - Харманли)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 875139.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006500012016-07-08 17:21:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-07-08 17:27:00
000012016006500022016-07-08 17:48:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-07-08 17:48:57
000012016006500032016-07-08 17:21:57документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИИЯ2016-07-08 17:27:01
000012016006500042016-07-08 17:21:57ДРУГОАДСАДС2016-07-08 17:27:01
000012016006500052016-07-08 17:21:57ДРУГОАДСАДС2016-07-08 17:27:02
000012016006500062016-07-08 17:21:57ДРУГОСКИЦАСКИЦА2016-07-08 17:27:02
000012016006500072016-07-08 17:21:57ДРУГОСКИЦАСКИЦА2016-07-08 17:27:02
000012016006500082016-07-08 17:21:57ДРУГОСКИЦАСКИЦА2016-07-08 17:27:03
000012016006500092016-07-08 17:21:57ДРУГОУдостоверение АГККУдостоверение АГКК2016-07-08 17:27:03
000012016006500102016-09-12 09:19:07ДРУГОЕнергиен сертификат Енергиен сертификат 2016-09-12 09:19:07
000012016006500112016-07-08 17:26:13ДРУГОЕнергиен сертификат Енергиен сертификат 2016-07-08 17:27:04
000012016006500122016-07-08 17:26:13ДРУГОЕнергиен сертификат Енергиен сертификат 2016-07-08 17:27:05
000012016006500132016-07-08 17:26:13ДРУГОЧертежиЧертежи2016-07-08 17:27:05
000012016006500142016-08-05 14:15:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2016-08-05 14:15:34