Омбудсман на Република България

Възложител: Омбудсман на Република България
Име: Разработване и внедряване на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана
Описание: Разработване и внедряване на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 “Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 271228.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020001300012020-06-29 11:04:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2020-06-29 11:04:35
000012020001300022020-06-11 10:36:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на обществена порчъка2020-06-15 09:00:08
000012020001300032020-06-11 10:36:32ДРУГОДокументацияДокументация2020-06-15 09:00:08
000012020001300042020-06-11 10:36:32ДРУГОЗаявление за участиеЗаявление за участие2020-06-15 09:00:08
000012020001300052020-06-11 10:36:32ДРУГОТехническо заданиеТехническо задание2020-06-15 09:00:09
000012020001300062020-06-11 10:36:32ДРУГОтехническо предложение ОП1техническо предложение ОП12020-06-15 09:00:09
000012020001300072020-06-11 10:36:32ДРУГОТехническо предложение ОП2Техническо предложение ОП22020-06-15 09:00:09
000012020001300082020-06-11 10:36:32ДРУГОТехническо предложение ОП3Техническо предложение ОП32020-06-15 09:00:10
000012020001300092020-06-11 10:45:13ДРУГОЦеново предложение ОП1Ценово предложение ОП12020-06-15 09:00:10
000012020001300102020-06-11 10:45:13ДРУГОЦеново предложение ОП2Ценово предложение ОП22020-06-15 09:00:10
000012020001300112020-06-11 10:45:13ДРУГОЦеново предложение ОП3Ценово предложение ОП32020-06-15 09:00:11
000012020001300122020-06-11 10:45:13ДРУГОДекларация конфиденциалностДекларация конфиденциалност2020-06-15 09:00:11
000012020001300132020-06-11 10:45:13ДРУГОЕксперти ел. системаЕксперти ел. система2020-06-15 09:00:11
000012020001300142020-06-11 10:45:13ДРУГООбразец гаранцияОбразец гаранция2020-06-15 09:00:12
000012020001300152020-06-11 10:45:13ДРУГООбразец договор ОП1Образец договор ОП12020-06-15 09:00:12
000012020001300162020-06-11 10:45:13ДРУГООбразец договор ОП2Образец договор ОП22020-06-15 09:00:12
000012020001300172020-06-11 10:45:13ДРУГООбразец договор ОП3Образец договор ОП32020-06-15 09:00:13
000012020001300182020-06-15 08:59:19ДРУГОЕЕДОП PDFЕЕДОП PDF2020-06-15 09:00:13
000012020001300192020-06-15 08:59:19ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2020-06-15 09:00:13