ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012021020601387-2020-000701387-2020-0007„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена6250.0071521000BG3332020-06-12 13:35:182020-07-23 17:00:002020-06-12 14:22:156250.00
000012021020601387-2020-000601387-2020-0006„Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниепрекратена200000.0045230000BG3332020-06-12 12:16:132020-07-20 17:00:002020-06-12 14:02:44200000.00
000012022020690995699099569„Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена29822.0044520000BG3332020-06-12 08:48:272020-07-13 17:00:002020-06-12 09:25:1129822.00
000012022020601387-2020-000501387-2020-0005“Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена843153.0045200000BG3332020-06-11 23:23:062020-07-17 17:00:002020-06-12 10:57:44843153.00
000012022020601387-2020-000401387-2020-0004„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена10242.0071521000BG3332020-06-11 13:42:162020-07-10 17:00:002020-06-11 14:25:1910242.00
0000120210206 01387-2020-0003 01387-2020-0003„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обекти: Основен ремонт на ул. „Чолаковка“ и „Основен ремонт на ул. „Братя Драганови“, с. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена6000.0071521000BG3332020-05-29 10:49:232020-06-24 17:00:002020-05-29 13:00:386000.00
000012021020601387-2020-000201387-2020-0002„Основен ремонт на общински улици“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Чолаковка“, с. Никола Козлево“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „Братя Драганови“, с. Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена205800.0045233252BG3332020-05-28 09:33:532020-06-22 17:00:002020-05-28 11:37:57205800.00
00001202001932020/S 103-2475952020/S 103-247595"Частична подмяна на водопровод по ул. "Ана маринова", с. Хърсово, общ. Н. Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена51921.0045231300BG3332020-05-27 11:18:292020-05-21 00:00:002020-05-28 13:27:3451921.00
00001202001922020/S 103-2475832020/S 103-247583"Частична подмяна на водопровод по ул. "Батак", с. Пет могили, общ. Н. Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена56303.0045231300BG3332020-05-27 09:45:162020-05-21 00:00:002020-05-28 13:18:3356303.00
00001202001912020/S 104-2497872020/S 104-249787"Частична подмяна на водопровод по ул. "Хан Крум", с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена45861.0045231300BG3332020-05-27 08:34:072020-05-21 09:45:002020-05-29 11:43:0045861.00
000012021020601387-2020-000101387-2020-0001„Избор на доставчик за доставка на брашно за хляб за нуждите на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена69930.0015612120BG3332020-04-29 13:38:372020-05-20 16:30:002020-04-29 15:05:1169930.00
000012021020690977209097720„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена17550.0009111400BG3332020-03-27 11:45:192020-04-08 17:00:002020-03-27 14:02:2917550.00
000012021020690973769097376„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена15625.0003413000BG3332020-03-19 14:02:552020-04-13 16:30:002020-03-19 14:05:1015625.00
000012021020690973319097331„Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена39000.0030199770BG3332020-03-18 15:38:502020-04-09 16:30:002020-03-18 15:40:4239000.00
000012021020690972539097253„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2020“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена69000.0009134200, 09132000BG3332020-03-17 11:21:592020-04-07 16:30:002020-03-17 11:34:0869000.00
00001202001842020/S 032-0743542020/S 032-074354"Ремонт на Читалище "Напредък - 1957", с. Красен дол, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена5051.0045442110BG3332020-02-12 09:41:332020-02-04 00:00:002020-02-14 11:01:595051.00
00001202001832020/S 009-0155992020/S 009-015599"Ремонт обществена тоалетна с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена7420.4650760000BG3332020-01-13 10:58:432019-12-27 00:00:002020-01-14 10:32:587420.46
00001202001822020/S 009-0154792020/S 009-015479"Ремонт на кметство с. Пет могили, община Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена24261.8445261900BG3332020-01-10 16:03:202019-12-23 00:00:002020-01-14 10:35:1724261.84
000012022020690955349095534„Превоз на служители от ОбА – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена30000.0060112000BG3332019-12-23 09:53:282020-01-10 16:30:002019-12-23 12:58:3930000.00
00001201901802019/S 248-6156772019/S 248-615677„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2020 година“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслуги възложена89403.0090620000BG3332019-12-20 12:48:582019-12-18 00:00:002019-12-27 10:28:0689403.00
0000120220206 01387-2019-0013 01387-2019-0013„Строителен надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена21950.2171521000BG3332019-12-20 08:51:212020-01-10 16:30:002019-12-20 10:23:3921950.21
000012022020601387-2019-001201387-2019-0012Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова, с. Хърсово, общ. Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена1127472.7845233252BG3332019-12-19 09:43:402020-01-09 16:30:002019-12-19 12:30:571127472.78
0000120220206 01387-2019-0011 01387-2019-0011„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2020 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба“; Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки и др.“; Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци, консервирани и замразени“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена149750.0015100000, 15220000, 15810000, 15551000, 15800000, 03220000BG3332019-12-13 09:39:062020-01-03 16:30:002019-12-13 13:36:57149750.00
00001201901762019/S 240-5883192019/S 240-588319"Текущ ремонт на Заседателна зала № 2 в сградата на ОбА с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена1402.0045200000BG3332019-12-09 15:58:262019-08-27 00:00:002019-12-12 12:33:171402.00
00001201901752019/S 240-5883142019/S 240-588314"Ремонт здравен кабинет ОУ с. Пет могили, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителство възложена2244.8645214200BG3332019-12-09 14:46:412019-11-11 00:00:002019-12-12 11:53:422244.86