ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019016990949659094965"Управление и мониторинг за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена10975.0079400000BG3332019-11-27 14:23:002019-12-16 16:30:002019-12-02 14:54:3510975.00
000012019016892-00-43892-00-438„Авторски надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова, с. Хърсово, общ. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена1859.0071312000BG3332019-11-26 09:41:402019-12-10 17:00:002019-11-26 14:07:081859.00
000012019016892-00-43792-00-437„Авторски надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена9115.0071312000BG3332019-11-22 11:19:302019-12-09 17:00:002019-11-26 13:27:279115.00
000012019016601387-2019-001001387-2019-0010„Строителен надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена21950.2171521000BG3332019-11-20 14:45:462019-12-12 17:00:002019-11-20 15:58:1821950.21
0000120190165 01387-2019-0009 01387-2019-0009„Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова, с. Хърсово, общ. Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена1127472.7845233252BG3332019-11-12 10:53:262019-12-13 17:00:002019-11-20 13:06:141127472.78
000012019016190940729094072„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2019 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена17100.0009111400BG3332019-10-30 12:50:132019-11-11 17:00:002019-10-30 15:46:2417100.00
000012019014790924719092471„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2019 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена17100.0009111400BG3332019-09-13 10:29:112019-09-26 17:00:002019-09-13 12:23:5417100.00
000012019014101387-2019-000801387-2019-0008„Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски в с. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопряко договарянеотворена58987.3345231300BG3332019-08-26 08:54:472019-09-11 17:00:002019-08-26 09:29:4658987.33
000012019013801387-2019-000701387-2019-0007„Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево – 2019 г.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена48333.3315811100BG3332019-08-02 13:37:022019-08-26 17:00:002019-08-02 14:47:0848333.33
000012019014490909099090909„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2019 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена11666.6703413000BG3332019-07-31 13:27:452019-08-12 17:00:002019-07-31 14:35:1011666.67
000012019013701387-2019-000601387-2019-0006„Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ в с. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниепрекратена58987.0045231300BG3332019-07-01 13:36:532019-07-22 17:00:002019-07-01 16:32:1258987.00
000012019013501387-2019-000501387-2019-0005„Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Църквица“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена232760.8345233161. 45233252, 45233300BG3332019-06-07 10:57:322019-07-01 17:00:002019-06-07 13:29:45232760.83
000012019013701387-2019-000401387-2019-0004„Доставка на специализиран автомобил за сметопочистване“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена182083.3334144511BG3332019-02-28 10:57:212019-03-22 16:30:002019-02-28 12:50:01182083.33
000012019013501387-2019-000301387-2019-0003„Основен ремонт на общински улици в общ. Никола Козлево“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Църквица“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „Охрид“ – с. Вълнари“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена291666.6754233161, 45233252, 45233300BG3332019-02-26 14:41:272019-03-28 16:30:002019-02-26 15:51:06291666.67
000012019014401387-2019-000201387-2019-0002„Основен ремонт на ул. „Камчия“ – с. Крива река, общ. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена335723.0045233252, 45233330BG3332019-02-26 11:39:512019-03-27 16:30:002019-02-26 14:20:27335723.00
000012019012890852219085221„Доставка на природен газ за нуждите на ДГ „Ален мак”, с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена6000.0024321111BG3332019-01-29 10:58:382019-02-18 16:30:002019-01-29 15:14:586000.00
000012019013490849929084992„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2019“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69000.0009132000, 09134200BG3332019-01-18 13:35:392019-01-31 16:30:002019-01-18 15:42:2169000.00
000012019013701387-2019-000101387-2019-0001 „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена51916.6715811100BG3332019-01-16 13:54:112019-02-07 16:30:002019-01-16 15:20:2051916.67
000012018012201387-2018-001801387-2018-0018СМР за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Хърсовска (дере), с. КаравеловоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена574103.3345246000BG3332018-12-28 13:48:222019-02-11 16:30:002019-01-03 12:48:53574103.33
000012019013401387-2018-001701387-2018-0017„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2019 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба“; Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки и др.“; Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци, консервирани и замразени“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена149750.0015810000, 15100000, 15220000, 15551000, 1580000, 03220000, 15300BG3332018-12-27 13:54:132019-01-18 16:30:002018-12-27 16:10:28149750.00
000012019013490843849084384„Превоз на служители от ОбА – 2019 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена30000.0060112000BG3332018-12-18 14:11:412018-12-27 16:30:002018-12-18 15:34:5830000.00
000012019013490841909084190„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2019 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена65983.3390620000BG3332018-12-11 11:21:322018-12-19 16:30:002018-12-12 11:46:2265983.33
000012018011701387-2018-001601387-2018-0016„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Общински път IV-20723- с. Никола Козлево- с. Ружица“; Обособена позиция 2: „Общински път IV-20719- с. Ружица - с. Хърсово“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена3269439.8245230000BG3332018-11-23 12:05:212019-01-10 16:30:002018-11-27 10:42:163269439.82
0000120190134 01387-2018-0015 01387-2018-0015 „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниепрекратена51916.6715811100BG3332018-11-15 08:49:502018-12-07 16:30:002018-11-15 11:58:5251916.67
000012019013490825179082517„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена14260.0009111400BG3332018-10-25 09:52:342018-11-06 17:00:002018-10-30 09:45:0514260.00