ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180117 01387-2018-0015 01387-2018-0015 „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена51916.6715811100BG3332018-11-15 08:49:502018-12-07 16:30:002018-11-15 11:58:5251916.67
000012018011690825179082517„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена14260.0009111400BG3332018-10-25 09:52:342018-11-06 17:00:002018-10-30 09:45:0514260.00
000012018011690821709082170„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2018 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Други пакетирани хранителни продукти“; Обособена позиция № 2: „Консерви – плодове и зеленчуци“ ; Обособена позиция № 3: „Месо и месни изделия“; Обособена позиция № 4: „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци – пресни замразени“; Обособена позиция № 6: „Хляб и тестени изделия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена16000.0015800000, 15300000, 15100000, 15220000, 15551000, 03220000BG3332018-10-19 14:15:132018-11-05 17:00:002018-10-22 11:21:0116000.00
000012018011790816319081631„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена14260.0009111400BG3332018-10-08 14:50:502018-10-16 17:00:002018-10-08 16:35:3714260.00
000012018011301387-2018-001401387-2018-0014“Обзавеждане и оборудване на Обществена трапезария по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ по ОПРЧР” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско обзавеждане"; Обособена позиция № 2 "Доставка на електрическо кухненско оборудване" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена37000.0039141400, 39221000BG3332018-10-04 09:52:052018-10-26 17:00:002018-10-04 11:23:4137000.00
000012018011590806449080644„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2018 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена15000.0003413000BG3332018-09-11 14:12:442018-09-18 17:00:002018-09-11 14:47:2615000.00
000012018011701387-2018-001201387-2018-0012„Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на общински обекти „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Вълнари“ и „Основен ремонт на ул. „Дружба“ – с. Цани Гинчево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена4166.6671521000BG3332018-08-29 10:34:002018-09-20 17:00:002018-08-29 11:58:224166.66
000012018011190800499080049„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2018 г.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена15000.0003413000BG3332018-08-24 14:47:332018-09-03 17:00:002018-08-24 15:28:3215000.00
000012018011201387-2018-001301387-2018-0013“Обзавеждане и оборудване на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на електрически уреди"; Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на климатици" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена10384.0039220000BG3332018-08-16 09:39:492018-10-11 17:00:002018-09-19 14:13:1610384.00
000012018010701387-2018-001101387-2018-0011„Основен ремонт на улици в община Никола Козлево“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Вълнари“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „Дружба“ – с. Цани Гинчево“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена327500.0045233252BG3332018-07-23 08:59:242018-09-03 17:00:002018-07-23 09:02:04327500.00
000012018011101387-2018-001001387-2018-0010„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация и ремонт на Стадион с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена4000.0071521000BG3332018-07-09 10:54:242018-07-31 17:00:002018-07-09 13:42:194000.00
000012018010801387-2018-000901387-2018-0009„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена3750.0071521000BG3332018-06-28 12:53:212018-07-11 17:00:002018-06-29 09:27:023750.00
000012018010201387-2018-000801387-2018-0008„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Общински път IV-20723- с. Никола Козлево- с. Ружица“; Обособена позиция 2: „Общински път IV-20719- с. Ружица - с. Хърсово“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена3269439.8245230000BG3332018-06-12 10:35:052018-07-25 17:00:002018-06-15 10:56:073269439.82
000012018010101387-2018-000701387-2018-0007Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена62275.0471520000BG3332018-06-12 08:48:042018-07-04 17:00:002018-06-12 09:50:4262275.04
000012018010890760509076050„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена31137.5271541000BG3332018-05-15 09:10:192018-05-22 17:00:002018-05-15 09:36:0831137.52
000012018009901387-2018-000601387-2018-0006„СМР на обект „Рехабилитация и ремонт на стадион с. Вълнари“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена251500.0045212224BG3332018-05-14 13:38:242018-06-25 17:00:002018-05-14 13:41:33251500.00
000012018010801387-2018-000501387-2018-0005„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниепрекратена3750.0071521000BG3332018-04-27 10:29:072018-05-18 17:00:002018-04-27 11:50:553750.00
0000120180115 01387-2018-0004 01387-2018-0004“Обзавеждане и оборудване на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на мебели и обзавеждане"; Обособена позиция № 2 "Доставка на електрически уреди"; Обособена позиция № 3 "Доставка на офис оборудване, компютърна техника и средства за презентация"; Обособена позиция № 4 "Доставка и монтаж на климатици" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена172095.003000000, 39000000BG3332018-04-05 10:53:572018-04-27 17:00:002018-04-05 13:34:17172095.00
000012018011501387-2018-000301387-2018-0003„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена14774.0071521000BG3332018-04-04 13:17:432018-04-26 17:00:002018-04-04 15:01:1014774.00
000012018009501387-2018-000201387-2018-0002„СМР на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена764456.4845200000BG3332018-04-03 10:28:192018-05-21 17:00:002018-04-03 15:04:42764456.48
000012018009301387-2018-000101387-2018-0001„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство възложена203000.0045332200BG3332018-03-02 13:53:542018-03-23 15:30:002018-03-12 09:30:26210000.00
000012018010890733119073311„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” в изпълнение на подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена8900.0071541000BG3332018-02-26 11:38:082018-03-06 16:30:002018-02-26 14:05:398900.00
000012018010890731029073102 „Извършване на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” по сключени договор № 27/07/2/0/00480/ 05.12.2017 г. с ДФ „Земеделие”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена9108.5097411000, 71541000BG3332018-02-19 11:37:522018-02-27 16:30:002018-02-19 13:57:499108.50
000012018008601387-2014-000701387-2014-0007„Изработване на проект за общ устройствен план на община Никола Козлево“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена133000.00 BG3332018-01-23 14:48:31 2018-01-23 14:51:07133000.00
000012018010890723879072387„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Никола Козлево – 2018 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба“ Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки и др.“ Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци, консервирани и замразени“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена53750.0015810000, 15100000, 15220000, 15551000, 15800000, 15300000, 0322BG3332018-01-22 12:41:222018-01-30 16:30:002018-01-23 10:40:2053750.00