ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019013001387-2019-000401387-2019-0004„Доставка на специализиран автомобил за сметопочистване“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена182083.3334144511BG3332019-02-28 10:57:212019-03-22 16:30:002019-02-28 12:50:01182083.33
000012019013201387-2019-000301387-2019-0003„Основен ремонт на общински улици в общ. Никола Козлево“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Църквица“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „Охрид“ – с. Вълнари“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена291666.6754233161, 45233252, 45233300BG3332019-02-26 14:41:272019-03-28 16:30:002019-02-26 15:51:06291666.67
000012019012801387-2019-000201387-2019-0002„Основен ремонт на ул. „Камчия“ – с. Крива река, общ. Никола Козлево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена335723.0045233252, 45233330BG3332019-02-26 11:39:512019-03-27 16:30:002019-02-26 14:20:27335723.00
000012019012890852219085221„Доставка на природен газ за нуждите на ДГ „Ален мак”, с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена6000.0024321111BG3332019-01-29 10:58:382019-02-18 16:30:002019-01-29 15:14:586000.00
000012019012690849929084992„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2019“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена69000.0009132000, 09134200BG3332019-01-18 13:35:392019-01-31 16:30:002019-01-18 15:42:2169000.00
000012019012401387-2019-000101387-2019-0001 „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена51916.6715811100BG3332019-01-16 13:54:112019-02-07 16:30:002019-01-16 15:20:2051916.67
000012018012201387-2018-001801387-2018-0018СМР за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Хърсовска (дере), с. КаравеловоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена574103.3345246000BG3332018-12-28 13:48:222019-02-11 16:30:002019-01-03 12:48:53574103.33
000012018012201387-2018-001701387-2018-0017„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2019 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб и тестени изделия“; Обособена позиция № 2: „Месо, месни продукти и риба“; Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция № 4: „Пакетирани храни, варива, подправки и др.“; Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци, консервирани и замразени“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена149750.0015810000, 15100000, 15220000, 15551000, 1580000, 03220000, 15300BG3332018-12-27 13:54:132019-01-18 16:30:002018-12-27 16:10:28149750.00
000012018012190843849084384„Превоз на служители от ОбА – 2019 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена30000.0060112000BG3332018-12-18 14:11:412018-12-27 16:30:002018-12-18 15:34:5830000.00
000012018012090841909084190„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2019 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена65983.3390620000BG3332018-12-11 11:21:322018-12-19 16:30:002018-12-12 11:46:2265983.33
000012018011701387-2018-001601387-2018-0016„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Общински път IV-20723- с. Никола Козлево- с. Ружица“; Обособена позиция 2: „Общински път IV-20719- с. Ружица - с. Хърсово“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена3269439.8245230000BG3332018-11-23 12:05:212019-01-10 16:30:002018-11-27 10:42:163269439.82
0000120180117 01387-2018-0015 01387-2018-0015 „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена51916.6715811100BG3332018-11-15 08:49:502018-12-07 16:30:002018-11-15 11:58:5251916.67
000012018011690825179082517„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена14260.0009111400BG3332018-10-25 09:52:342018-11-06 17:00:002018-10-30 09:45:0514260.00
000012018011690821709082170„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2018 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Други пакетирани хранителни продукти“; Обособена позиция № 2: „Консерви – плодове и зеленчуци“ ; Обособена позиция № 3: „Месо и месни изделия“; Обособена позиция № 4: „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци – пресни замразени“; Обособена позиция № 6: „Хляб и тестени изделия“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена16000.0015800000, 15300000, 15100000, 15220000, 15551000, 03220000BG3332018-10-19 14:15:132018-11-05 17:00:002018-10-22 11:21:0116000.00
000012018011790816319081631„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена14260.0009111400BG3332018-10-08 14:50:502018-10-16 17:00:002018-10-08 16:35:3714260.00
000012018011301387-2018-001401387-2018-0014“Обзавеждане и оборудване на Обществена трапезария по проект BG05M9OP001-2.010-0278 „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“ по ОПРЧР” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на кухненско обзавеждане"; Обособена позиция № 2 "Доставка на електрическо кухненско оборудване" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена37000.0039141400, 39221000BG3332018-10-04 09:52:052018-10-26 17:00:002018-10-04 11:23:4137000.00
000012018011590806449080644„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2018 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена15000.0003413000BG3332018-09-11 14:12:442018-09-18 17:00:002018-09-11 14:47:2615000.00
000012018011701387-2018-001201387-2018-0012„Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на общински обекти „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Вълнари“ и „Основен ремонт на ул. „Дружба“ – с. Цани Гинчево“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена4166.6671521000BG3332018-08-29 10:34:002018-09-20 17:00:002018-08-29 11:58:224166.66
000012018011190800499080049„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2018 г.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена15000.0003413000BG3332018-08-24 14:47:332018-09-03 17:00:002018-08-24 15:28:3215000.00
000012018011201387-2018-001301387-2018-0013“Обзавеждане и оборудване на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на електрически уреди"; Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на климатици" ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена10384.0039220000BG3332018-08-16 09:39:492018-10-11 17:00:002018-09-19 14:13:1610384.00
000012018010701387-2018-001101387-2018-0011„Основен ремонт на улици в община Никола Козлево“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Вълнари“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „Дружба“ – с. Цани Гинчево“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена327500.0045233252BG3332018-07-23 08:59:242018-09-03 17:00:002018-07-23 09:02:04327500.00
000012018011101387-2018-001001387-2018-0010„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация и ремонт на Стадион с. Вълнари”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена4000.0071521000BG3332018-07-09 10:54:242018-07-31 17:00:002018-07-09 13:42:194000.00
000012018010801387-2018-000901387-2018-0009„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена3750.0071521000BG3332018-06-28 12:53:212018-07-11 17:00:002018-06-29 09:27:023750.00
000012018010201387-2018-000801387-2018-0008„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Общински път IV-20723- с. Никола Козлево- с. Ружица“; Обособена позиция 2: „Общински път IV-20719- с. Ружица - с. Хърсово“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена3269439.8245230000BG3332018-06-12 10:35:052018-07-25 17:00:002018-06-15 10:56:073269439.82
000012018010101387-2018-000701387-2018-0007Избор на изпълнител на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена62275.0471520000BG3332018-06-12 08:48:042018-07-04 17:00:002018-06-12 09:50:4262275.04