ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002

ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg

Възложител: Община Никола Козлево
Име: „Доставка на природен газ за нуждите на ДГ „Ален мак”, с. Вълнари”
Описание: „Доставка на природен газ за нуждите на ДГ „Ален мак”, с. Вълнари”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 6000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019012500012019-01-29 15:13:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 2/29.01.2019 г.2019-01-29 15:14:59
000012019012500022019-01-29 15:14:34документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация и образци2019-01-29 15:15:00
000012019012600032019-02-06 09:26:07ДРУГОИнформация с Изх. № 12-00-25/06.02.2019 г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-02-06 09:26:13
000012019012600042019-02-26 09:49:43съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение с Изх. № 12-00-39/26.02.2019 г.2019-02-26 09:49:55