РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Доставка на топлинна енергия за недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1
Описание: Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69999.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001000032016-11-07 14:31:29ДРУГОДокументация и общи изискванияДокументация и общи изисквания2016-11-07 14:39:42
000012016001000042016-11-07 14:31:29договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор2016-11-07 14:39:42
000012016001000052016-11-07 14:31:29договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 12016-11-07 14:39:42
000012016001000062016-11-07 14:31:29договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 22016-11-07 14:39:43
000012016001000072016-11-07 14:31:29договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 32016-11-07 14:39:43
000012016001000122016-11-07 14:31:29ДРУГОПриложение № 4Приложение № 42016-11-07 14:39:45
000012016001000132016-11-07 14:31:29ДРУГОПриложение № 5Приложение № 52016-11-07 14:39:46
000012016001000122016-11-07 14:36:58покана по чл. 191 от ЗОППокана 2016-11-07 14:39:46
000012016001000132016-11-18 10:19:06ДРУГОПротокол на комисияПротокол на комисия2016-11-18 10:19:12
000012016001000142016-12-12 11:44:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-12-12 11:44:48