РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив””
Описание: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – Пловдив „РЗИ – Пловдив””
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001900022017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:28
000012017001900042017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:29
000012017001900052017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:29
000012017001900062017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:30
000012017001900072017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:30
000012017001900082017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеОбразци2017-09-21 14:01:31
000012017001900092017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-09-21 14:01:31
000012017001900102017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-09-21 14:01:32
000012017001900112017-09-21 13:54:04документация за участие в процедуритеДокументация2017-09-21 14:01:32
000012017001900122017-09-21 13:54:04обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление и решение2017-09-21 14:01:33
000012017001900112017-10-23 12:20:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията по чл. 54, ал.7 вр. ал.8 ППЗОП2017-10-23 12:20:44
000012017001900122017-11-01 16:17:28ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2017-11-01 16:17:36
000012017001900132017-11-08 15:21:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2017-11-08 15:21:53
000012017001900142017-11-08 15:21:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител 2017-11-08 15:21:58
000012018002000152018-02-21 14:08:59ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-02-21 14:09:06
000012018002000162018-02-21 14:43:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2018-02-21 14:43:25