РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: „Доставка на топлинна енергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1
Описание: Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001900012017-11-14 15:19:37решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-11-14 15:21:07
000012017002000022017-12-22 11:52:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-12-22 11:52:10
000012018002000032019-01-17 14:42:14ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2019-01-17 14:42:20