РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Доставка на топлинна енергия за административна сграда, с топло носител за гореща вода, в град Пловдив, улица Перущица 1
Описание: Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018002100042018-10-15 17:46:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2018-10-16 10:54:12
000012018002100052018-12-19 11:48:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор, ведно с приложения2018-12-19 11:49:06
000012018002100062018-12-19 11:48:59ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2018-12-19 11:49:12
000012020003200072020-01-17 10:54:52ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2020-01-17 10:54:58