РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи дейности по Работна програма приложение № 1 към НППХНБ
Описание: Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г., разпределени в три обособени позиции. Кратко описание: съгласно обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и при съмнение се провеждат диагностични методи за уточняване на диагнозата от екип специалисти – тимов подход и провеждане на обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и гинекологични изследвания с цитонамазка, като последната се оцветява по метода Папаниколау и провеждане на обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на дебелото и правото черво, включващо: - Извършване на 650 бр. прегледа от специалист с прилагане на хемокулт – тест съгласно т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и провеждане на обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год. Забележка: Всеки участник може да участва по отделно за всяка от обособените позиции.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 62750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002300012019-09-16 10:45:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобявя2019-09-16 11:23:15
000012019002300032019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 1образец № 12019-09-16 11:23:16
000012019002300042019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 2образец № 22019-09-16 11:23:16
000012019002300052019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 3образец № 32019-09-16 11:23:17
000012019002300062019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 4образец № 42019-09-16 11:23:17
000012019002300072019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 5образец № 52019-09-16 11:23:18
000012019002300082019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 6образец № 62019-09-16 11:23:18
000012019002300092019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 7образец № 72019-09-16 11:23:18
000012019002300102019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 8образец № 82019-09-16 11:23:19
000012019002300112019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 9образец № 92019-09-16 11:23:19
000012019002300122019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 10образец № 102019-09-16 11:23:20
000012019002300132019-09-16 10:45:38ДРУГОобразец № 11 проект на договоробразец № 11 проект на договор2019-09-16 11:23:20
000012019002300142019-09-16 10:45:38ДРУГОПриложение № 1 към проект на договорПриложение № 1 към проект на договор2019-09-16 11:23:21
000012019002300152019-09-16 10:45:38ДРУГОПриложение № 2 към проект на договорПриложение № 2 към проект на договор2019-09-16 11:23:21
000012019002300162019-09-16 10:45:38ДРУГОПриложение № 3 към проект на договорПриложение № 3 към проект на договор2019-09-16 11:23:21
000012019002300172019-09-16 10:45:38ДРУГОПриложение № 4 към проект на договорПриложение № 4 към проект на договор2019-09-16 11:23:22
000012019002300182019-09-16 10:45:38ДРУГОПриложение № 5 към проект на договорПриложение № 5 към проект на договор2019-09-16 11:23:22
000012019002300192019-09-16 11:22:12проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехически изисквания2019-09-16 11:23:23
000012019002300202019-10-01 11:50:20ДРУГОПротокол на комисията и решениеПротокол на комисията и решение2019-10-01 11:50:34
000012019002300212019-10-08 09:57:29договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор2019-10-08 09:57:37