РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: „Доставка на топлинна енергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1
Описание: Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия за стопански нужди за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1. Характера на потреблението е втора категория без резервно захранване; Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление; Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1; Срокът на доставката е 1 година, считано от датата на влизане в сила на договора;
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002400012019-09-19 14:46:27ДРУГОРешение откриване на процедура по чл.18, ал.1, т.13 ЗОПРешение откриване на процедура по чл.18, ал.1, т.13 ЗОП2019-09-19 14:48:17
000012019002400022019-12-02 15:07:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2019-12-02 15:07:16
000012019002400032019-12-02 15:07:06ДРУГОИнформация възложена поръчкаИнформация възложена поръчка2019-12-02 15:07:24
000012019002400042021-01-13 12:14:07ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-01-13 12:14:13