РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, съставляващо съответно дейност по т. 2.2.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист, съответно съставляващо дейност по т.2.2.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2
Описание: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, съставляващо съответно дейност по т. 2.2.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на полово активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист, съответно съставляващо дейност по т.2.2.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 19985.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002500012019-10-01 16:20:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2019-10-01 16:28:35
000012019002500022019-10-01 16:20:34ДРУГО указания указания2019-10-01 16:28:35
000012019002500032019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 1образец № 12019-10-01 16:28:35
000012019002500042019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 2образец № 22019-10-01 16:28:36
000012019002500052019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 3образец № 32019-10-01 16:28:36
000012019002500062019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 4образец № 42019-10-01 16:28:37
000012019002500072019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 5образец № 52019-10-01 16:28:37
000012019002500082019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 6образец № 62019-10-01 16:28:38
000012019002500092019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 7образец № 72019-10-01 16:28:38
000012019002500102019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 8образец № 82019-10-01 16:28:39
000012019002500112019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 9образец № 92019-10-01 16:28:39
000012019002500122019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 10образец № 102019-10-01 16:28:40
000012019002500132019-10-01 16:20:34ДРУГОобразец № 11образец № 112019-10-01 16:28:40
000012019002500142019-10-01 16:20:34ДРУГОПриложение № 1 към договор Приложение № 1 към договор 2019-10-01 16:28:41
000012019002500152019-10-01 16:20:34ДРУГОПриложение № 2 към договор Приложение № 2 към договор 2019-10-01 16:28:41
000012019002500162019-10-01 16:20:34ДРУГОПриложение № 3 към договор Приложение № 3 към договор 2019-10-01 16:28:41
000012019002500172019-10-01 16:20:34ДРУГОПриложение № 4 към договор Приложение № 4 към договор 2019-10-01 16:28:42
000012019002500182019-10-01 16:20:34ДРУГОПриложение № 5 към договор Приложение № 5 към договор 2019-10-01 16:28:42
000012019002500192019-10-14 10:10:25ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-10-14 10:10:32
000012019002600202019-10-18 12:11:44ДРУГОРешение за изборна изпълнител и протокол на комисияРешение за изборна изпълнител и протокол на комисия2019-10-18 12:11:51
000012019002600212019-10-23 14:17:03договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор2019-10-23 14:17:11