РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Доставка на : Обособена позиция № 1 „Доставка на 40 броя компютърни конфигурации за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой NAS устройство за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/";
Описание: Обособена позиция № 1 „Доставка на 40 броя компютърни конфигурации за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/"; Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой NAS устройство за нуждите на Регионална здравна инспекция Пловдив /РЗИ/";
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002600012019-11-12 12:19:20обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2019-11-12 12:20:40
000012019002600022019-11-12 12:19:20ДРУГОТехнически изисквания и указания за офериранеТехнически изисквания и указания за офериране2019-11-12 12:20:40
000012019002600032019-11-12 12:19:20ДРУГОдоклад за извършено пазарно проучванедоклад за извършено пазарно проучване2019-11-12 12:20:40
000012019002600042019-11-12 12:19:20ДРУГОпроект на договор ОП 1проект на договор ОП 12019-11-12 12:20:41
000012019002600052019-11-12 12:19:20ДРУГОпроект на договор ОП 2проект на договор ОП 22019-11-12 12:20:41
000012019002600062019-11-12 12:19:20ДРУГОобразциобразци2019-11-12 12:20:42
000012019002600072019-11-12 12:31:51ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обяваИнформация до АОП за публикувана обява2019-11-12 12:31:57
000012019002600082019-11-20 16:23:43ДРУГОЗаповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване2019-11-20 16:23:50