РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3. и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от
Описание: Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3. и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата и обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.".
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 37734.20 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002700012019-11-19 15:37:34покана по чл. 191 от ЗОПпокана2019-11-19 15:39:51
000012019002700022019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 1Образец № 12019-11-19 15:39:51
000012019002700032019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 2Образец № 22019-11-19 15:39:52
000012019002700042019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 3Образец № 32019-11-19 15:39:52
000012019002700052019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 4Образец № 42019-11-19 15:39:52
000012019002700062019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 5Образец № 52019-11-19 15:39:53
000012019002700072019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 6Образец № 62019-11-19 15:39:53
000012019002700082019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 7Образец № 72019-11-19 15:39:54
000012019002700092019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 8Образец № 82019-11-19 15:39:54
000012019002700102019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 9Образец № 92019-11-19 15:39:55
000012019002700112019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 10Образец № 102019-11-19 15:39:55
000012019002700122019-11-19 15:37:34ДРУГООбразец № 11Образец № 112019-11-19 15:39:55
000012019002700132019-11-19 15:37:34ДРУГОПриложение № 1 към договор - образец Приложение № 1 към договор - образец 2019-11-19 15:39:56
000012019002700142019-11-19 15:37:34ДРУГОПриложение № 2 към договор - образец Приложение № 2 към договор - образец 2019-11-19 15:39:56
000012019002700152019-11-19 15:37:34ДРУГОПриложение № 3 към договор - образец Приложение № 3 към договор - образец 2019-11-19 15:39:57
000012019002700162019-11-19 15:37:34ДРУГОПриложение № 4 към договор - образец Приложение № 4 към договор - образец 2019-11-19 15:39:57
000012019002700172019-11-19 15:37:34ДРУГОПриложение № 5 към договор - образец Приложение № 5 към договор - образец 2019-11-19 15:39:57
000012019002700182019-11-20 15:47:42ДРУГОПротоколна комисияПротоколна комисия2019-11-20 15:47:49
000012019002700192019-11-20 15:47:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговори ведно с приложения2019-11-20 15:47:57
000012019002700202019-11-21 09:44:24ДРУГОтехнически предложениятехнически предложения2019-11-21 09:44:31
000012019002700212019-12-11 09:30:53допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс2019-12-11 09:31:01