РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Доставка на стоки по четири обособени позиции
Описание: доставка на стоки по четири обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция – за доставка на 20 броя компютърни станции със технически параметри съгласно Приложение № 2 на обща стойност 27500лв. без ДДС, или 33000лева с ДДС при единична цена от 1650.00 лева с ДДС за РС; Втора обособена позиция - за доставка на 20бр. РС със технически параметри съгласно Приложение № 3 е 22000лв. без ДДС или 26400лв. с ДДС при единична цена от 1320.00 лева с ДДС за РС; Трета обособена позиция - за доставка на 2 броя NAS устройство ведно с комплект хард дискове към всеки с прогнозна стойност общо 4300 лева без ДДС, 5160.00 лева с ДДС при единична цена от 2150лв. без ДДС и 2580лв. с ДДС за всеки NAS Четвърта обособена позиция - за доставка на 1 брой защитна стена (FIREWALL) с прогнозна стойност 5000 лева без ДДС, 6000 лева с ДДС.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002800012019-11-20 18:06:49ДРУГОобразци и приложенияобразци и приложения2019-11-20 18:08:59
000012019002800022019-11-20 18:06:49ДРУГОтехнически изисквания и указания за офериранетехнически изисквания и указания за офериране2019-11-20 18:08:59
000012019002800032019-11-20 18:06:49ДРУГОпроект на Договор ОП 1проект на Договор ОП 12019-11-20 18:09:00
000012019002800042019-11-20 18:06:49ДРУГОпроект на Договор ОП 2проект на Договор ОП 22019-11-20 18:09:00
000012019002800052019-11-20 18:06:49ДРУГОпроект на Договор ОП 3проект на Договор ОП 32019-11-20 18:09:00
000012019002800062019-11-20 18:06:49ДРУГОпроект на Договор ОП 4проект на Договор ОП 42019-11-20 18:09:01
000012019002800072019-11-20 18:06:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2019-11-20 18:09:01
000012019002800082019-11-20 18:06:49ДРУГОДоклад пазарно проучванеДоклад пазарно проучване2019-11-20 18:09:02
000012019002800092019-11-20 18:06:49ДРУГОИнформация АОПИнформация АОП2019-11-20 18:09:02
000012019002800102019-12-06 16:27:03ДРУГОпротокол на комисияпротокол на комисия2019-12-06 16:27:12
000012019003200112019-12-16 15:16:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2019-12-16 15:16:58
000012019003200122019-12-16 15:16:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2019-12-16 15:17:05
000012019003200132019-12-16 15:16:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2019-12-16 15:17:11
000012019003200142019-12-16 15:16:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2019-12-16 15:17:19