РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ

Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Име: Избор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на лазарно многофункционално устройство за нуждите на РЗИ - Пловдив
Описание: Избор на изпълнител за извършване на доставка и съответно въвеждане в експлоатация на лазарно многофункционално устройство за нуждите на РЗИ - Пловдив
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 4167.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019003000012019-12-12 13:03:47покана по чл. 191 от ЗОПпокана2019-12-12 13:05:18
000012019003000022019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 1образец № 12019-12-12 13:05:19
000012019003000032019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 2образец № 22019-12-12 13:05:19
000012019003000042019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 3образец № 32019-12-12 13:05:20
000012019003000052019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 4образец № 42019-12-12 13:05:20
000012019003000062019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 5образец № 52019-12-12 13:05:20
000012019003000072019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 6образец № 62019-12-12 13:05:21
000012019003000082019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 7образец № 72019-12-12 13:05:21
000012019003000092019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 8образец № 82019-12-12 13:05:22
000012019003000102019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 9образец № 92019-12-12 13:05:22
000012019003000112019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 10образец № 102019-12-12 13:05:23
000012019003000122019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 11образец № 112019-12-12 13:05:23
000012019003000132019-12-12 13:03:47ДРУГОобразец № 12образец № 122019-12-12 13:05:23
000012019003000142019-12-13 12:18:29ДРУГОутвърден протокол на комисияутвърден протокол на комисия2019-12-13 12:18:36
000012019003200152019-12-16 15:09:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2019-12-16 15:09:33