Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Текущ ремонт и поддръжка на улична мрежа в Община Твърдица
Описание: Текущ ремонт и поддръжка на улична мрежа в Община Твърдица
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005100012017-05-26 19:08:38обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-05-26 19:09:21
000012017005100022017-05-26 19:08:38ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-05-26 19:09:21
000012017005100032017-05-26 19:08:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-05-26 19:09:22
000012017005100042017-05-26 19:08:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-05-26 19:09:22
000012017005100052017-06-14 11:58:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-06-14 11:59:47
000012017005100062017-06-20 11:02:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-06-20 11:02:54