Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй" през 2016г.
Описание: Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95 Н 10 ppm Е5 7% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 23 000 л. (двадесет и три хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 70 000 л. (седемдесет хиляди литра) 3/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност", Община Козлодуй през 2016 година.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015000400012015-11-18 11:06:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване №2982015-11-18 11:07:32
000012015000400022015-11-20 09:32:13ДРУГОДоговор за борсово представителство №36Договор за борсово представителство №362015-11-20 09:32:19
000012015000400032015-12-08 15:46:31ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-12-08 15:46:37
000012015000400042015-12-08 15:50:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор №6362015-12-08 15:50:36
000012015000400052016-03-17 08:15:09ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЯНУАРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЯНУАРИ 2016Г.2016-03-17 08:15:16
000012015000400062016-03-17 08:16:29ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2016Г.2016-03-17 08:16:35
000012015000400072016-04-12 16:58:56ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАРТ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАРТ 2016Г.2016-04-12 16:59:03
000012015000400082016-05-25 09:43:54ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АПРИЛ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. АПРИЛ 2016Г.2016-05-25 09:44:02
000012015000400092016-06-03 15:29:38ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАЙ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. МАЙ 2016Г.2016-06-03 15:29:45
000012015000400102016-07-08 17:07:56ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА ЮНИ 2016Г.2016-07-08 17:08:03
000012015000400112016-08-08 13:53:38ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮЛИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ЮЛИ 2016Г.2016-08-08 13:53:45
000012015000400132016-09-12 16:59:31ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА АВГУСТ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА АВГУСТ 2016Г.2016-09-12 16:59:38
000012015000400142016-10-19 15:31:14ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2016Г.2016-10-19 15:31:20
000012015000400152016-11-22 11:41:59ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ОКТОМВРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ОКТОМВРИ 2016Г.2016-11-22 11:42:06
000012015000400162016-12-13 11:10:11ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. НОЕМВРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. НОЕМВРИ 2016Г.2016-12-13 11:10:18
000012015000400172017-01-24 16:21:19ДРУГОИнформация за изпълнен договорИнформация за изпълнен договор2017-01-24 16:22:07
000012015000400182017-01-24 16:25:18ДРУГОПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2016Г.ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2016Г.2017-01-24 16:25:25