Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: "Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй през 2017 година"
Описание: "Доставка на горива, както следва: безоловен бензин и дизелово гориво, необходими за обслужване на моторните превозни средства на Общинско предприятие "Комунална дейност" - община Козлодуй през 2017 година" Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) - ориентировъчните количества са следните: безоловен бензин А95 Н 10 ppm Е5 7% био с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09132100 - 23 000 л. (двадесет и три хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 80 000 л. (осемдесет хиляди литра) +/- 10% за нуждите на Общинско предприятие "Комунална дейност", Община Козлодуй през 2017 година.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 177912.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000600012017-02-16 14:06:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-02-16 14:13:21
000012017000600022017-03-22 14:14:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор2017-03-22 14:14:28
000012017000600032017-03-22 14:19:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-03-22 14:19:38
000012017000600042018-03-30 13:43:30ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-03-30 13:59:05