Общинско предприятие "Комунална дейност"

Възложител: Общинско предприятие "Комунална дейност"
Име: „Изработване и доставка на работно облекло и обувки за работещите в Общинско предприятие „Комунална дейност” гр. Козлодуй”
Описание: „Изработване и доставка на работно облекло и обувки за работещите в Общинско предприятие „Комунална дейност” гр. Козлодуй”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 21710.28 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000700022017-04-28 15:32:13документация за участие в процедуритеУказания2017-04-28 15:33:26
000012017000700032017-04-28 15:32:13документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-04-28 15:33:26
000012017000700042017-04-28 15:32:13документация за участие в процедуритеОбразци2017-04-28 15:33:27
000012017000800052017-04-28 16:44:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-04-28 16:45:06
000012017000800062017-05-25 16:09:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2017-05-25 16:10:06
000012017000800072017-07-12 10:06:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 4/19.06.2017 г. заедно с приложенията към него2017-07-12 10:07:24